ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเปิดงานมหกรรมศิลปะ ดนตรี กีฬา วิชาการ สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น วันกองทุนการศึกษาประชาร่วมใจ กลุ่มโรงเรียนหนองเชียงทูนสำโรงปราสาท โรงเรียนบ้านหนองคูขามNew!!

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ ร.ต.สำรวย นกงาม ผู้อำน […]

Read more
ภาพกิจกรรม
นิเทศ ติดตาม เยี่ยมชมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนในสังกัด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 นายมานะ ไชยโชติ รอง ผู้อำนวยก […]

Read more
ภาพกิจกรรม
นิเทศ ติดตาม เยี่ยมชมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนในสังกัด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 นายทวี สอนคำเสน ว่าที่ ร.ต.หญ […]

Read more
ภาพกิจกรรม
นิเทศ ติดตาม เยี่ยมชมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนในสังกัด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ ร.ต. สำรวย นกงาม ผู้อำ […]

Read more
ภาพกิจกรรม
นิเทศ ติดตาม เยี่ยมชมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนในสังกัด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 นายทวี สอนคำเสน ว่าที่ ร.ต.หญ […]

Read more
ภาพกิจกรรม
นิเทศ ติดตาม เยี่ยมชมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนในสังกัด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ ร.ต. สำรวย นกงาม ผู้อำ […]

Read more
ภาพกิจกรรม
ประชุมทางไกลผ่านระบบ ZOOM เพื่อทดสอบเครื่องมือการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 - 16.30 น. ว่าที่ ร […]

Read more
ภาพกิจกรรม
ประชุม รับชม-รับฟัง รายการพฤหัสเช้า ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.30 น ว่าที่ร้อยตรีสำรว […]

Read more
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป […]

Read more
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 25 มกราคม 2567 ว่าที่ ร.ต. สำรวย นกงาม ผู้อำนวยก […]

Read more