ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม
บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย และตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสำรวย […]

Read more
ภาพกิจกรรม
โครงการสร้างบ้านให้นักเรียนยากจนและด้อยโอกาส

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น. ว่าที่ ร.ต.สำรวย น […]

Read more
ภาพกิจกรรม
ประชุมสมัยสามัญ สมาคมครูและผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอปรางค์กู่

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.30 น. ว่าที่ ร.ต.สำรวย นก […]

Read more
ภาพกิจกรรม
รายการพฤหัสเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 19/2567 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 7.30 น. ว่าที่ ร.ต.สำรวย นกง […]

Read more
ภาพกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงเครื่องมือการวัดและประเมินผล ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น (ขี่ตั๊กแตนจับช้าง) ปีการศึกษา 2567

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.30 น. ว่าที่ ร.ต.สำรวย นกง […]

Read more
ภาพกิจกรรม
พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 18/2567 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม 2567

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 7.30 น. ว่าที่ ร.ต.สำรวย นกง […]

Read more
ภาพกิจกรรม
ประชุมแนวทางการทำงานร่วมกันภายใต้นโยบาย "เรียนดี มีความสุข” เพื่อลดภาระครูและบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง

วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.อุดมพันธุ์ พิ […]

Read more
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ประจำวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567

วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. ว่าที่ ร.ต. สำรวย น […]

Read more
ภาพกิจกรรม
อบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (วPA) ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ต. สำรวย น […]

Read more
ภาพกิจกรรม
ประชุมรับนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567

วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ว่าที่ ร.ต. สำรวย น […]

Read more