พฤษภาคม 2024

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้าสอบภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

Read more
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียน
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง สปช.๑๐๓/๒๖ อาคารเรียนชั้นเดียว ๓ ห้องเรียน (พื้นยกสูง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ

Read more
ภาพกิจกรรม
บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย และตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสำรวย […]

Read more
จดหมายข่าว สพป.ศก 3
โครงการสร้างบ้านให้นักเรียนยากจนและด้อยโอกาส

Read more
ภาพกิจกรรม
โครงการสร้างบ้านให้นักเรียนยากจนและด้อยโอกาส

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น. ว่าที่ ร.ต.สำรวย น […]

Read more
จดหมายข่าว สพป.ศก 3
ประชุมสมัยสามัญ สมาคมครูและผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอปรางค์กู่

Read more
ภาพกิจกรรม
ประชุมสมัยสามัญ สมาคมครูและผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอปรางค์กู่

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.30 น. ว่าที่ ร.ต.สำรวย นก […]

Read more
จดหมายข่าว สพป.ศก 3
รายการพฤหัสเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 19/2567 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567

Read more
ภาพกิจกรรม
รายการพฤหัสเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 19/2567 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 7.30 น. ว่าที่ ร.ต.สำรวย นกง […]

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

Read more