มิถุนายน 2024

ก้าวทันข่าว
Ep48.ก้าวทันข่าว : “ลูกเสือจู่โจม (บุก) สพป.ศรีสะเกษ เขต 3”

Read more
ข่าวกลุ่มอำนวยการ
ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมด้านยางพารา ประจำปี 2567

Read more
ภาพกิจกรรม
โครงการหลักสูตรลูกเสือจู่โจม (ลูกเสือป้องกันภัย) “ลูกเสือจู่โจม (บุก) สพป.ศรีสะเกษ เขต 3”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ดำเน […]

Read more
จดหมายข่าว สพป.ศก 3
ประชุมการจัดทำข้อมูลวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังของข้าราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

Read more
ภาพกิจกรรม
ประชุมการจัดทำข้อมูลวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังของข้าราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3 โดย ว […]

Read more
ก้าวทันข่าว
Ep47.ก้าวทันข่าว: สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ขยายผล Learn to Earn ตลาดออนไลน์ SSK3 E-Market สู่ SPB2 E-Market

Read more
ภาพกิจกรรม
ประชุมจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ด้วยกระบวนการประเมินเพื่อพัฒนา (DE) “ภาพเมืองศรีสะเกษที่อยากเห็น ภาพเด็กศรีสะเกษที่อยากให้เป็น บนเส้นทางการพัฒนาสู่ภาพฝันร่วมกัน” บนเวที SOCIAL LAB

เมื่อวันที่ 20-22 มิถุนายน 2567 ว่าที่ร้อยตรี สำรวย นกง […]

Read more
จดหมายข่าว สพป.ศก 3
ประชุมจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ด้วยกระบวนการประเมินเพื่อพัฒนา (DE) “ภาพเมืองศรีสะเกษที่อยากเห็น ภาพเด็กศรีสะเกษที่อยากให้เป็น บนเส้นทางการพัฒนาสู่ภาพฝันร่วมกัน” บนเวที SOCIAL LAB

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2567 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

Read more
จดหมายข่าว สพป.ศก 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เปิดโลกหุ่นยนต์ในสนาม

Read more