เมษายน 2024

จดหมายข่าว สพป.ศก 3
ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงครื่องมือการวัดและประเมินเล ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น (ขี่ติ๊กแตนจับช้าง) ปีการศึกษา 2567

Read more
จดหมายข่าว สพป.ศก 3
ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment : ITA Online

Read more
จดหมายข่าว สพป.ศก 3
โครงการขับเคลื่อนขบวนการโรงเรียนพัฒนาตนเองเชิงพื้นที่ (Teacher and School Quality Movement-Area: TSQM-A) จังหวัดศรีสะเกษ

Read more
จดหมายข่าว สพป.ศก 3
ประชุมแนวทางการทำงานร่วมกันภายใต้นโยบาย "เรียนดี มีความสุข” เพื่อลดภาระครูและบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง

Read more
ภาพกิจกรรม
ประชุมแนวทางการทำงานร่วมกันภายใต้นโยบาย "เรียนดี มีความสุข” เพื่อลดภาระครูและบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง

วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.อุดมพันธุ์ พิ […]

Read more
จดหมายข่าว สพป.ศก 3
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ประจำวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567

Read more
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ประจำวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567

วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. ว่าที่ ร.ต. สำรวย น […]

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ข และภาค ค การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567

Read more
จดหมายข่าว สพป.ศก 3
อบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (วPA) ผ่านระบบออนไลน์

Read more
ภาพกิจกรรม
อบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (วPA) ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ต. สำรวย น […]

Read more