ติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีประสิทธิภาพ

วันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสำรวย นกงาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน 60 คน) เพื่อติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเติมเต็มคุณภาพที่เป็นข้อจำกัดด้านการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยเน้นย้ำเรื่องการมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 2493/2566 และสอบถามความประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาว่าโรงเรียนมีความประสงค์ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเอง หรือมีความประสงค์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการแทน ตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (จำนวนนักเรียนไม่เกิน 60 คน) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อลดภาระให้กับครูผู้สอน” ซึ่งมีโรงเรียนที่แจ้งความประสงค์ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเอง จำนวน 10 โรงเรียน และมีความประสงค์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการแทน จำนวน 13 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 23 โรงเรียน โดยมีนายทวี สอนคำเสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวมณีรัตน์ โสภิณ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวอุษา พรมมา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *