ก้าวทันข่าว

ก้าวทันข่าว
Ep53.ก้าวทันข่าว : สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 รับมอบโรงอาหารรวมใจภักดิ์รักแซรสระโบว (พุฒ วายาโม)New!!

Read more
ก้าวทันข่าว
Ep52.ก้าวทันข่าว : สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 มอบหมวกนิรภัยสำหรับนักเรียนNew!!

Read more
ก้าวทันข่าว
Ep51.ก้าวทันข่าว : เปิดอาคารหอประชุม 100 ปี โรงเรียนบ้านกันทรารมย์

Read more
ก้าวทันข่าว
Ep50.ก้าวทันข่าว : สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ประชุมมอบนโยบาย ประจำปีการศึกษา 2567 (อำเภอไพรบึง)”

Read more
ก้าวทันข่าว
Ep49.ก้าวทันข่าว : “โครงการเด็กไทยสายตาดี ปี 2567 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3”

Read more
ก้าวทันข่าว
Ep48.ก้าวทันข่าว : “ลูกเสือจู่โจม (บุก) สพป.ศรีสะเกษ เขต 3”

Read more
ก้าวทันข่าว
Ep47.ก้าวทันข่าว: สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ขยายผล Learn to Earn ตลาดออนไลน์ SSK3 E-Market สู่ SPB2 E-Market

Read more
ก้าวทันข่าว
Ep46.ก้าวทันข่าว : สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา

Read more
ก้าวทันข่าว
Ep45.ก้าวทันข่าว : เกาะติดสนามสอบ ฯ การประเมิน ภาค ค ครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567 ศูนย์สอบ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

Read more
ก้าวทันข่าว
Ep44.ก้าวทันข่าว : สพป.ศก.เขต 3 อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสู่การเปลี่ยนแปลงต่อสังคมโลกและอนาคต

Read more