ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 25 มกราคม 2567 ว่าที่ ร.ต. สำรวย นกงาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2567 เพื่อแจ้งนโยบายและติดตามผลการดำเนินงาน รวมถึงแจ้งข้อราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสังกัดทราบ พร้อมนำเสนอข้อราชการเกี่ยวกับความปลอดภัยภายในสถานศึกษา ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ดำเนินการจัดทำนวัตกรรมเกี่ยวกับระบบสัญญาณเตือนภัยภายในสถานศึกษา (4S) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. ข้อ 8 การเสริมสร้างความปลอดภัยของสถานศึกษา ตลอดจนเปิดโอกาสให้โรงเรียนนำเสนอผลงานที่เป็นนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ , โรงเรียนบ้านใจดี , โรงเรียนบ้านโคกสูง , โรงเรียนติม (พันธ์พิทยาคม) , โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี , โรงเรียนบ้านปราสาท , โรงเรียนบ้านจันลม , โรงเรียนบ้านโนนใหม่ , โรงเรียนบ้านปรือคัน และโรงเรียนขุขันธ์วิทยา เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *