ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 2)New!!

Read more
จดหมายข่าว สพป.ศก 3
กิจกรรมเปิดงานมหกรรมศิลปะ ดนตรี กีฬา วิชาการ สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น วันกองทุนการศึกษาประชาร่วมใจ กลุ่มโรงเรียนหนองเชียงทูนสำโรงปราสาท โรงเรียนบ้านหนองคูขามNew!!

Read more
จดหมายข่าว สพป.ศก 3
การประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผูู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบ 1 ปีNew!!

Read more
จดหมายข่าว สพป.ศก 3
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ ประจำวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567New!!

Read more
จดหมายข่าว สพป.ศก 3
ประชุมพิจารณาเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบดำเนินงาน ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567New!!

Read more
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเปิดงานมหกรรมศิลปะ ดนตรี กีฬา วิชาการ สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น วันกองทุนการศึกษาประชาร่วมใจ กลุ่มโรงเรียนหนองเชียงทูนสำโรงปราสาท โรงเรียนบ้านหนองคูขามNew!!

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ ร.ต.สำรวย นกงาม ผู้อำน […]

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิศษ (นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 2)New!!

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 2)New!!

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับย้าย รับเปลี่ยนตำแหน่ง และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ที่ว่าง (ตามว12/2566) จำนวน 2 ตำแหน่ง

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต […]

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เข […]

Read more