ถ่ายทดดสด/วีดิทัศน์ผลงานและกิจกรรม สพป.ศรีสะเกษ เขต 3


โครงการการพัฒนาระบบการศึกษา
โดยใช้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา(กิจกรรมที่ 1)
วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น.
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
(14 ก.ย.2564 เวลา 20.00 น.เป็นต้นไป)

อบรมเชิงปฏิบัติการ
ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
9 ก.ย. 2564 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
วีดิทัศน์ประกอบการอบรม
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

เพลงเส้นชัยภัทธศาสน์ ( MV2 Official )30 ส.ค. 2564
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร


วันที่ 9 ก.ย. 2564 ช่วงเช้า


26 ส.ค. 2564 ช่วงเช้า

26 ส.ค. 2564 ช่วงบ่าย
 
25 ส.ค. 2564 เวลา 09.00-12.00 น

25 ส.ค. 2564 เวลา 13.00-16.00 น.
ขั้นตอนการดาวน์โหลดเกียรติบัตร
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร(26 ส.ค.2564เป็นต้นไป


24 ส.ค. 2564 เวลา 09.00-12.00 น.
ไฟล์อบรม24 ส.ค. 2564 ช่วง 09.00-12.00น.


24 ส.ค. 2564 เวลา 13.00-16.00 น.

 
ไฟล์นำเสนอรายชื่อผู้ลงทะเบียน 28 มิ.ย. 2564

Youtube
Facebook
รายชื่อรับเกียรติบัตรทาง E-Mail