วีดิทัศน์ภารกิจกลุ่มงาน/สาระความรู้และกระบวนงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ โดยสายัน สุขเฉย โทร 0817601146
  1. การตั้งค่าการ์ดเสียงเพื่อบันทึกเสียง
การสร้างเว็บไซต์โรงเรียนคุณภาพด้วย PHP-Nuke โดยสายัน สุขเฉย โทร 0817601146
  2. การย่อขนาดภาพ
  3. ไฟล์เว็บไซต์กำหนดusernameและpassword
  4. เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์ PHP_Nuke
  5. การเปลี่ยนแปลงหน้าแรกของเว็บไซต์
  6. ทบทวนการตั้งค่าให้แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์
  7. การสร้างเมนู
  8. การสร้างเมนูเพิ่มเติม
  9. การจัดการข่าว (เว็บไซต์ PHP-Nuke)
  10. การวางโลโก้เว็บไซต์ เว็บไซต์ PHP-Nuke
  11. การสร้างบล็อคเว็บไซต์
  12. การสร้างบล็อคเว็บไซต์ (เพิ่มเติม)
การใช้งานโปรแกรมตัดต่อรูปภาพ Adobe Photoshop CS6 โดยสายัน สุขเฉย โทร 0817601146
  การสร้างรูปหกเหลี่ยมใน Adobe Photoshop CS6
   

กลุ่มอำนวยการ
   
   
   
   

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
   
   
   
   

กลุ่มนโยบายและแผน
   
   
   
   

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
   
   
   
   

กลุ่มบริหารงานบุคคล
   
   
   
   

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
   
   
   
   

กลุ่มกฎหมายและคดี
   
   
   
   

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
   
   
   
   

หน่วยตรวจสอบภายใน