_PRINT 
logo.gif

ข่าว : การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ หากมีความประสงค์ย้ายขอให้ส่งคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ส่งถึง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ระหว่างวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2564 รายละเอียดดังแนบ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://drive.google.com/file/d/1ekH9Ou3HATQC37XDorL2_g8F1r49QWDZ/view
ข่าวโดย : นายสายัน สุขเฉย
อ่าน 91 ครั้ง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 07:11:06:AM