_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนบ้านดู่
ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนบ้านดู่
โรงเรียนบ้านดุ่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) และครุภัณฑ์ โรงเรียนบ้านดู่ ได้รับการจัดสรร จำนวน ๒ รายการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแนวปฏิบัติ โรงเรียบ้านดุ่ จึงขอความอนุเคราะห์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ ได้ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน ๒ รายการ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : /pcs/new/bandu.zip
ข่าวโดย : นายสายัน สุขเฉย
อ่าน 33 ครั้ง
วันที่ 15 ธันวาคม 2563
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 15:31:51:PM