_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ร่างประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างฯ
ร่างประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างฯ
ร่างประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างฯ
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 1 แห่ง เพื่อให้สาธารณะชน ผู้ประกอบการ เสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร มายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 โดยตรง หรือทางเมล์ aphtha0305@obecmail.obec.go.th ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. 2563 ถึงวันที่ 3 เม.ย. 2563

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : /pcs/new/prakad_ssk3_ar.pdf
ข่าวโดย : นายสายัน สุขเฉย
อ่าน 196 ครั้ง
วันที่ 31 มีนาคม 2563
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 14:43:44:PM