+++++สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ขอความร่วมมือผู้ที่มาติดต่อราชการสวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ บริเวณทางเข้าด้านหน้าของทุกกลุ่มภารกิจ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนติดต่อราชการ ++++ <<<<<กรุณากดปุ่ม Ctrl+F5 เพื่อปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน>>>>>