ปเอกสารประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒ
ѹ 08/03/2018  09:45 น. (442)
  ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒน
ѹ 08/03/2018
 09:45 น. (283)
  ประกาศเรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึก
ѹ 06/03/2018
 09:45 น. (188)
  นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ
ѹ 06/03/2018
 09:45 น. (174)
 
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถ ѹ 05/03/2018 (157)
 ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการ ѹ 02/03/2018 (168)
 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการ ѹ 02/03/2018 (142)
 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนา ѹ 02/03/2018 (118)
 ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า  ѹ 15/02/2018 (191)