การกู้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่ หมดเขตภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
วันที่ 19/07/2017 เวลา 04:34 น. (136)
  การสำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ของ ร.ร.ขนาดเล็ก
วันที่ 19/07/2017
เวลา 04:25 น. (207)
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
วันที่ 05/07/2017
เวลา 09:50 น. (2501)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อม Application สำหรับโรงเรียน ด้วยวิธีตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 03/07/2017
เวลา 13:36 น. (153)
 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  วันที่ 29/06/2017 (2329)
 โอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ของข้าราชการในสังกัด จำนวน 66 ราย วันที่ 27/06/2017 (267)
 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560 วันที่ 23/06/2017 (134)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 20/06/2017 (117)
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลกรณีเปลี่ยนตำแหน่ง และหรือรับย้าย และหรือรับโอนให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 วันที่ 15/06/2017 (351)