ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลครู
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
SAR
กระดานข่าว
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
► ข้อมูลพื้นฐาน
► ข่าวประชาสัมพันธ์
► การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

9.2 การบริหารงาน
► แผนการดำเนินงาน
► มาตรฐานการปฏิบัติงาน
► มาตรฐานการให้บริการ
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
► แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
► การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาประจำปี
9.4 การบริหารทรัพยากรบุคคล
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
► การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
► การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
10.1 การป้องกันการทุจริต
► เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
► การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
► การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
► แผนการป้องกันการทุจริต
O39 แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

 ประชาสัมพันธ์ » ประชุมคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนหนองฉลองนิคมพัฒนา  RSS Feed
ประชุมคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนหนองฉลองนิคมพัฒนา
  วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ ประชุมคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนหนองฉลองนิคมพัฒนา เพื่อแจ้...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » ประชุมสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอขุขันธ์ครั้งที่ ๓ RSS Feed
ประชุมสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอขุขันธ์ครั้งที่ ๓
  วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ ท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ ประชุมสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอขุขันธ์ครั้งที่ ๓ ณ ห้องประชุมศรีพิชิตบริบาล โรงเรียนอนุบาล...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ RSS Feed
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ รา...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ คุณครูบูชา จันครา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมภารกิจขับเคลื่อนเส... ฮิต RSS Feed
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ คุณครูบูชา จันครา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมภารกิจขับเคลื่อนเส...
  วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ คุณครูบูชา จันครา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมภารกิจขับเคลื่อนเสริมพลัง บวร + ๑ สู้ภัยโควิด-19 พร้อมด้วยคณะผู้บริ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » ฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๔ RSS Feed
ฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๔
  วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) จัดการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนนิคม ๓ (กรมประ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรายงานผลก... RSS Feed
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรายงานผลก...
  วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรายงานผลการขับเคลื่อนมาตราฐานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุม...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสังเคราะห์นวัตกรรม RSS Feed
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสังเคราะห์นวัตกรรม
  วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสังเคราะห์นวัตกรรมของเขตพื้นที่ โดยนางกฤติยา โพธิ์เสนา รองผู้...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » ท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ และคุณครูศรเพชร บุญกู่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนหนองฉ... ฮิต RSS Feed
ท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ และคุณครูศรเพชร บุญกู่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนหนองฉ...
  วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ และคุณครูศรเพชร บุญกู่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนหนองฉลองนิคมพัฒนา ณ ห้องประชุมโร...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » ท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ เข้าร่วมประชุมสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอขุขันธ์ ฮิต RSS Feed
ท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ เข้าร่วมประชุมสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอขุขันธ์
  วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ เข้าร่วมประชุมสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอขุขันธ์ ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » คณะครูโรงเรียนนิคม๓ รับวัคซีนป้องกันโควิด - 19 เข็มที่ 2 ฮิต RSS Feed
คณะครูโรงเรียนนิคม๓ รับวัคซีนป้องกันโควิด - 19 เข็มที่ 2
  วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ และคณะครู ได้รับการฉีดวัคซีน เข็มที่ ๒ เพื่อสร้างความมั...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » การนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔  ฮิต RSS Feed
การนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔
  วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยคุณครูพร หิตะชาติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรีย...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » ประเมินครูผู้ช่วย นางสาวขนิษฐา คำด้วง และนางสาวทิพภา ดารุนิกร RSS Feed
ประเมินครูผู้ช่วย นางสาวขนิษฐา คำด้วง และนางสาวทิพภา ดารุนิกร
  วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) ท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ และคณะครูขอขอบพระคุณ ท่านผู้อำนวยการเอกภักดิ์ วังคะพันธ์ ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » นักเรียนรับทุนการศึกษาจากสโมสรไลออนส์ศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๔ RSS Feed
นักเรียนรับทุนการศึกษาจากสโมสรไลออนส์ศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๔
  วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ คุณครูวลีรัตน์ ศรีบุญเรือง คุณครูทิพภา ดารุนิกร และคุณ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ เข้าร่วมประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน  RSS Feed
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ เข้าร่วมประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน
  วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ เข้าร่วมประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน ณ ห้องประชุมศรีพิชิตบริบาล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ทั้ง...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » กิจกรรม Big Cleaning Day RSS Feed
กิจกรรม Big Cleaning Day
  วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ กิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรม ๕ ส สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย โดยคณะครูและลูกเสือ - เนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์ ทำคว...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม... ฮิต RSS Feed
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม...
  โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพั... RSS Feed
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพั...
  วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » ท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ และคณะครู เข้ากราบนมัสการพระครูพิศิษฏ์ธรรมานุศาสก์ เจ้าคณะอำเภอขุ... ฮิต RSS Feed
ท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ และคณะครู เข้ากราบนมัสการพระครูพิศิษฏ์ธรรมานุศาสก์ เจ้าคณะอำเภอขุ...
  วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ และคณะครู เข้ากราบนมัสการพระครูพิศิษฏ์ธรรมานุศาสก์ เจ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » คุณครูพร หิตะชาติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยราชการ กำนัน ผู้ใหญ... ฮิต RSS Feed
คุณครูพร หิตะชาติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยราชการ กำนัน ผู้ใหญ...
  วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คุณครูพร หิตะชาติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองฉลอง เพื่อปรึ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » คุณครูอารีย์ จงราช เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกสื่อการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กป... ฮิต RSS Feed
คุณครูอารีย์ จงราช เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกสื่อการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กป...
  วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คุณครูอารีย์ จงราช เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกสื่อการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ณ ห้องประชุมองค์การบริ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด

datacenter


ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้ดูแลเว็บ
เข้าสู่ระบบ
• ออกจากระบบ
ผู้กำลังเข้าชม
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ผู้ใช้งาน
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: nicom3
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 1

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 0
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 0
สถิติผู้เข้าชม
ผู้เยี่ยมชม
83526
คน ตั้งแต่ 18 เม.ย.2562
เว็บไซต์ภายนอก