ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา >> การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ระดับภาค ครั้งที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ >> รายละเอียด

การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
         เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ระดับภาค ครั้งที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
1 - รายละเอียด  (ขนาด 10.97 MB)


วันที่ประกาศ : 10 กรกฎาคม 2563, 16:54 น.  อ่าน 99 ครั้ง  โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1