ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา >> ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในการฝึกทักษะเพิ่ม IQ แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๓ >> รายละเอียด

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในการฝึกทักษะเพิ่ม IQ แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๓
1 - หนังสือราชการ  (ขนาด 2.27 MB)
2 - กำหนดการ  (ขนาด 3.79 MB)


วันที่ประกาศ : 10 กรกฎาคม 2563, 19:08 น.  อ่าน 139 ครั้ง  โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1