ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ >> ด่วนที่สุด !! การทบทวนและยืนยันการรายงานข้อมูลในระบบ covid19.obec.go.th/e-report >> รายละเอียด

ด่วนที่สุด !!  แจ้งทุก ร.ร.  เรื่อง  การทบทวนและยืนยันการรายงานข้อมูลในระบบ covid19.obec.go.th/e-report
1 - หนังสือที่ พิเศษ113  (ขนาด 70.54 KB)


วันที่ประกาศ : 30 มิถุนายน 2563, 15:20 น.  อ่าน 127 ครั้ง  โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1