ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา >> เลื่อนกำหนดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๖๓) “ช้างขาวเกมส์” และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓) “ตราดเกมส์” จังหวัดตราด >> รายละเอียด

การกีฬาแห่งประเทศไทยแจ้งเลื่อนกำหนดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๖๓) “ช้างขาวเกมส์” ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓) “ตราดเกมส์” ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓  จังหวัดตราด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตราย (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙)
1 - รายละเอียด  (ขนาด 234.87 KB)


วันที่ประกาศ : 3 เมษายน 2563, 15:19 น.  อ่าน 199 ครั้ง  โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1