ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 โรงเรียน >> ประกาศโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช.301/26 และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู >> รายละเอียด

ประกาศโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช.๓๐๑/๒๖ และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช.๓๐๑/๒๖ และ
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๘๔,๑๐๐.๐๐ บาท
(เจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

1 - ประกาศ ร.ร.บ้านโคกใหญ่  (ขนาด 224.40 KB)
2 - เอกสารสอบราคาจ้างฯ  (ขนาด 296.75 KB)


วันที่ประกาศ : 15 ธันวาคม 2559, 10:30 น.  อ่าน 915 ครั้ง  โดย โรงเรียน 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1