ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 โรงเรียน >> ประกาศโรงเรียนบ้านนกยูงฯ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๓/๒๗ จ านวน ๑ หลัง >> รายละเอียด

โรงเรียนบ้านนกยูง(อ.ส.พ.ป.๓๐) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๓/๒๗ จ านวน ๑ หลัง ราคากลาง ของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๒๒,๙๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

1 - ประกาศโรงเรียนบ้านนกยูง(อ.ส.พ.ป.๓๐)  (ขนาด 73.87 KB)
2 - เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๖๐  (ขนาด 123.22 KB)


วันที่ประกาศ : 2 พฤศจิกายน 2559, 08:57 น.  อ่าน 487 ครั้ง  โดย โรงเรียน 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1