ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา >> รายการ

ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการการบริหารบุคคลลูกจ้างของส่วนราชการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562     (25 กันยายน 2563, 16:49 น. )
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา     (24 กันยายน 2563, 17:51 น. )
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแ...     (24 กันยายน 2563, 16:21 น. )
การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)รุ่น...     (23 กันยายน 2563, 16:15 น. )
การอบรมขยายผลพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ     (22 กันยายน 2563, 16:06 น. )
การสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ระหว่างปฏิบัติการสอนตในสถานศึกษา     (22 กันยายน 2563, 14:28 น. )
การสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ระหว่างปฏิบัติการสอนตในสถานศึกษา     (22 กันยายน 2563, 14:18 น. )
การประชุมสัมมนาทางวิชาการและการมอบรางวัลหน่วยงานและผู้ที่มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป...     (21 กันยายน 2563, 15:58 น. )
ขอขยายเารเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕...     (18 กันยายน 2563, 18:40 น. )
สัมมนาวิชาการ "ทิศทางการศึกษาไทยภายใต้การปฏิรูปยุค 4.0"     (16 กันยายน 2563, 16:32 น. )
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาผู้ได้รับการเลือกได้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการศึกษาธิการจังหวัด...     (16 กันยายน 2563, 12:02 น. )
โครงการ "อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 37"     (16 กันยายน 2563, 11:19 น. )
การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     (10 กันยายน 2563, 08:57 น. )
การรับสมัครครูปฐมวัยและศึกษานิเทศก์เข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ขั้นเฉพาะทางโครงการบ้านวิท...     (9 กันยายน 2563, 09:49 น. )
แนวทางการแก้ไขปัญหาการขอออกหรือต่ออายุทำงานและวีซ่าให้แก่ครูต่างชาติ     (3 กันยายน 2563, 19:01 น. )
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อ...     (3 กันยายน 2563, 18:22 น. )
การอบรมออนไลน์หลักสูตร การพัฒนาผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT Talent)     (3 กันยายน 2563, 17:44 น. )
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาน...     (3 กันยายน 2563, 16:14 น. )
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาน...     (3 กันยายน 2563, 15:30 น. )
ขอเชิญใช้บริการเมาเทนพาร์คเพื่อศึกษาดูงานและประชุมสัมมนา     (3 กันยายน 2563, 14:30 น. )
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเรื่อง การสอนภาษาไทยออนไลน์ ในศตวรรษที่ 21     (3 กันยายน 2563, 09:07 น. )
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหน่วยสนับสนุน "CCT MONITOR"     (3 กันยายน 2563, 08:55 น. )
ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์หลักสูตร “การออกแบบการจัดการเรียนรู้บนฐานเทคโนโลยี” (Technology-bas...     (2 กันยายน 2563, 12:02 น. )
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณ...     (1 กันยายน 2563, 18:38 น. )
ขออนุญาตให้ครูโรงเรียนเพียงหลวงฯเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนการดำเนิน...     (1 กันยายน 2563, 11:49 น. )
เสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้ารับการคัดเลือกราวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษ...     (1 กันยายน 2563, 11:25 น. )
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาน...     (1 กันยายน 2563, 11:09 น. )
การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ (ประเ...     (31 สิงหาคม 2563, 17:03 น. )
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควร...     (31 สิงหาคม 2563, 16:58 น. )
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ การบริหารบุคคลลูกจ้างของส่วนราชการ     (25 สิงหาคม 2563, 12:06 น. )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1