ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์(งานพัสดุ) >> รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอินเทอร์เน็ตสำหรับปฏิบัติงานในสำนักงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564(เดือ...     (17 กันยายน 2564, 10:22 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการของโรงเรียนในการจัดการ...     (17 กันยายน 2564, 10:03 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการของโรงเรียนในการจัดการ...     (17 กันยายน 2564, 09:55 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     (15 กันยายน 2564, 19:05 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     (15 กันยายน 2564, 19:03 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     (14 กันยายน 2564, 22:43 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการประชุมทางไกล Video Conference โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     (14 กันยายน 2564, 22:40 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.13 ก.ย.64     (14 กันยายน 2564, 11:20 น. )
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาการสื่อสารผ่านระบบดิจิทัลและพัฒนาเวปไซต์     (9 กันยายน 2564, 17:42 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบ...     (9 กันยายน 2564, 14:13 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องเก็บพัสดุุ อาคารรวมใจ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพา...     (8 กันยายน 2564, 11:26 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     (8 กันยายน 2564, 11:23 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     (8 กันยายน 2564, 11:22 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     (7 กันยายน 2564, 12:03 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมบำรุง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     (1 กันยายน 2564, 19:49 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมบำรุง จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     (1 กันยายน 2564, 19:47 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     (1 กันยายน 2564, 19:28 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.31 ส.ค. 64     (1 กันยายน 2564, 19:23 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเแพาะเจาะจง ลว31 ส.ค.64     (1 กันยายน 2564, 18:18 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     (1 กันยายน 2564, 17:49 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดีจิตอล โดย...     (1 กันยายน 2564, 17:41 น. )
ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการของโรงเรียน ในการจัดกา...     (1 กันยายน 2564, 14:43 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมบำรุง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     (30 สิงหาคม 2564, 17:16 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     (30 สิงหาคม 2564, 14:38 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเแพาะเจาะจง ลว.26 ส.ค.64     (27 สิงหาคม 2564, 08:52 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.26 ส.ค.64     (27 สิงหาคม 2564, 08:48 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     (26 สิงหาคม 2564, 15:52 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     (26 สิงหาคม 2564, 15:51 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 23 ส.ค.64     (23 สิงหาคม 2564, 23:29 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.23 ส.ค.64     (23 สิงหาคม 2564, 23:20 น. )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1