ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มบริหารงานบุคคล >> รายการ

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย     (6 สิงหาคม 2564, 11:32 น. )
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลา...     (3 สิงหาคม 2564, 11:36 น. )
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการคร...     (12 กรกฎาคม 2564, 10:56 น. )
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2564     (30 มิถุนายน 2564, 20:01 น. )
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการคร...     (28 มิถุนายน 2564, 17:12 น. )
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการค...     (24 มิถุนายน 2564, 09:38 น. )
ประชาสัมพันธ์แนวทางการขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ     (23 มิถุนายน 2564, 14:54 น. )
การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2...     (3 มิถุนายน 2564, 15:53 น. )
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลาก...     (17 พฤษภาคม 2564, 16:13 น. )
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2563 (เพ...     (6 พฤษภาคม 2564, 16:16 น. )
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อร...     (8 เมษายน 2564, 17:06 น. )
ประกาศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้อ...     (5 เมษายน 2564, 16:13 น. )
ประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูฯ สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบที่ 1)      (22 มีนาคม 2564, 14:31 น. )
ประชาสัมพันธ์การเก็บรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อจัดทำเป็น "วารสารวิชาการ สพฐ. ปีที่ 10 ฉบับ...     (19 กุมภาพันธ์ 2564, 11:45 น. )
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) (แจ้งภายในเขต)     (17 กุมภาพันธ์ 2564, 16:50 น. )
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) (แจ้งต่าง สพท.)     (17 กุมภาพันธ์ 2564, 16:49 น. )
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง รับย้ายข้าราชการครูและบุ...     (29 มกราคม 2564, 15:41 น. )
ประกาศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายข้าราชการครู...     (20 มกราคม 2564, 10:29 น. )
ประกาศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง และรับย้ายข้าราชการ...     (20 มกราคม 2564, 10:26 น. )
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุแล...     (19 มกราคม 2564, 10:00 น. )
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) (แจ้งต่างเขต)     (19 มกราคม 2564, 09:30 น. )
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) (ภายในเขตพื้นที่การศึกษา)     (19 มกราคม 2564, 09:29 น. )
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารั...     (18 มกราคม 2564, 13:44 น. )
ประกาศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแ...     (18 มกราคม 2564, 13:42 น. )
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564 (แจ้งโรงเรียน...     (11 มกราคม 2564, 10:22 น. )
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564 (แจ้งต่างเขตพ...     (8 มกราคม 2564, 09:48 น. )
สำรวจความต้องการขอรับจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ     (5 มกราคม 2564, 15:49 น. )
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคลากรเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางกา...     (30 ธันวาคม 2563, 14:51 น. )
ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปี 2564     (30 ธันวาคม 2563, 13:40 น. )
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการส...     (29 ธันวาคม 2563, 15:39 น. )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/23 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1