Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 133683 View view 54.81.116.187 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : เป้าประสงค์  บันทักเมื่อ 13/12/2016 03:23 น.

 

เป้าประสงค์

              1. นักเรียนระดับปฐมวัยมีรากฐานทางสุขภาพอนามัย บุคลิกภาพ และพัฒนาการทางสมองพร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
            2. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นคนดี มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
            3. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
            4. 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
            5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานความซื่อสัตย์ สุจริต
            6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการผ่านเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานระดับดีเยี่ยม
 

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140  เบอร์โทรติดต่อ  045-671259,Fax 04567-1333
ติดต่อผู้ดูแล sisaket3@windowslive.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย ทีมงาน ITEC สพป.ศรีสะเกษ เขต 3