Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 188022 View view 54.197.150.143 rss feed
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานของเรา
 
 facebook google+ twiter rss 
  ปฎิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2559
อา
พฤ
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  ประมวลภาพกิจกรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน  อัลบั้มภาพ


วันครบรอบ 13 ปี ก่อตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 15/10/2016 :  14:09 น.


สพป.นครพนม เขต 1 มาศึกษาดูงานเขตสุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศรีสะเกษ เขต 3

 06/07/2016 :  03:32 น.


การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนวและบุคลากรทางการแนะแนว

 06/07/2016 :  03:27 น.


การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการคิดตามแนวทาง : BBL

 06/07/2016 :  03:23 น.


การติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เชิงประจักษ์ ระยะที่ 2 ครั้งที

 22/06/2016 :  09:03 น.


การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

 22/06/2016 :  08:55 น.


การอบรมเชิงปฏิบัติการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) กิจกรรม การผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการอ่านออกเขียนได้ต

 22/06/2016 :  08:52 น.


การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมและการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 4 H ที่สอดคล้องก

 22/06/2016 :  08:46 น.
  อัลบั้มวิดีโอ


โรงเรียนบ้านโนนดั่ง

 11/11/2016


วีดีทัศน์ เกษียณอายุราชการปี 2559

 30/09/2016


สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ประเมินผลงานเชิงประจักษ์ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

 29/04/2016


ปัญหาการศึกษาไทย

 24/04/2016


ศรีสะเกษเขต 3

 24/04/2016


พรบ. คอมพิวเตอร์ ปี 2554 ฉบับนักเรียน

 22/04/2015


ภาพยนตร์สั้นเรื่องต้นไม้ (ศรีเสริมฟิล์ม)

 22/04/2015


สองกำลังสื่อ ต้นไม้อ่อนแรง

 22/04/2015
   เอกสารดาวน์โหลด
 
 เผยแพร่งานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ

วารสารสารสนเทศ (Journal of Information) (893)

การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อแนะนำเส้นทางการออกนิเทศงานสหกิจศึกษาและการประเมินผลการฝึกสหกิจศึกษา (883)
ูผู้อำนวยการโรงเรียน/หน่วยงานอื่นๆ
ข้อมูลสารสนเทศ 10 มิถุนายน 2558

 18/08/2016  10:29 น. ( 387)
ผู้อำนวยการสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ
จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

 20/06/2016  09:30 น. ( 984)

ข้อมูลเผยแพร่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึง 30 มิย.59

 29/11/2016  02:37 น. ( 1315)

คู่มือการบันทึกผลการเรียน (Schoolmis)

 26/05/2016  04:19 น. ( 1298)

การรายงานผลตัวชี้วัดตามแผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559

 29/04/2016  10:02 น. ( 1028)
ทุกท่าน
ระบบเอกสารดาวน์โหลด

 22/04/2015  00:34 น. ( 1430)
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ  เบอร์โทรติดต่อ  045-671259, 045-671333
ติดต่อผู้ดูแล 
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย ทีมงาน ITEC สพป.ศรีสะเกษ เขต 3