"นักเรียนอ่านออกเขียนได้  ครูใส่ใจยกระดับผลสัมฤทธิ์  มีจิตพัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมเปลี่ยนแปลงห้องเรียนสุขสันต์  สู่ประกันคุณภาพภายใน"
เว็บไซต์กลุ่มภารกิจ

อำนวยการ
(กลุ่มงานประชาสัมพันธ์)
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

logo
sahavicha
google

ล็อคอินสพป.ศก. เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้เปิดช่องทางให้โรงเรียนในสังกัดฝากข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ ท่าน สามารถส่งข่าวมาได้ที่  E-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   face1 : สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 icon new icon new
เพลงเขตสุจริต สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 >>ดาวน์โหลด<<

 datacenter

icon hot ด่วนที่สุด !<<การพัฒนาความรู้ด้านการวัดผลสำหรับครู ใน ร.ร.ขนาดเล็ก (งานกลุ่มบุคคลฯ) 
       แจ้ง ครู ที่มีรายชื่อตามที่แนบ  เข้าระบบการพัฒนาและทำการทดสอบความรู้ก่อนการพัฒนา ภายใน 31 ส.ค.58  
ทางเว็บไซต์   www.obecdtest.com    ดูรายละเอียด

icon hotเรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบจำนวน 4 หลัง โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ รายละเอียด

icon hotเรื่อง ส่งกำหนดการอบรมโครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู ปีงบประมาณ 2558
รายละเอียด

icon hotเรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนวและนักเรียนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) การแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ วันที่ 30 สิงหาคม 2558 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนขุขันธ์ รับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป
     ขอความกรุณากรอกแบบสำรวจการศึกษาต่อและนำมาในวันอบรมด้วย รายละเอียด

    ตรวจสอบข้อมูลและรีบดำเนินการแก้ไขด่วน (53 โรงเรียน)
การเรียกเงินอุดหนุนรายหัวภาคเรียนที่ 2/2557 คืนกรณีนักเรียนซ้ำซ้อน

***ดาวโหลดรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน เหลือ 33 คน (ณ วันที่ 27 ส.ค. 58 เวลา 09.50 น.)  เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ส.ค. 58 นะคะ
***Login เข้าระบบ  DMC2015  เลือกเมนูโรงเรียน--อัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตน (PDF หรือไฟล์ Zip, rar ขนาดไม่เกิน 10 MB) 

icon hotเรื่อง ส่งกำหนดการอบรมโครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู ปีงบประมาณ 2558
รายละเอียด
icon hotเรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โครงการพัฒนาทักษะศักยภาพเด็กและเยาวชน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านคณิตศาสตร์พื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (งบจังหวัด) รายละเอียด | คำสั่ง
icon hotเรื่อง เลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 7/2558 รายละเอียด
ระเบียบวาระประชุม ครั้งที่ 7/2558  |  รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2558
icon hotเรื่อง ประกวดราคาชื้อระบบปฏิบัติการ(Operating System)พร้อม Application สำหรับโรงเรียน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายละเอียด
icon hotเรื่อง การพัฒนาวิสัยทัศน์ทางการบริหารแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด
icon hot การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  รายละเอียด
icon hot ประกาศ สพป.ศก.3 เรื่อง การสรรหาและเลือกผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ รายละเอียด
icon hot งบประมาณและราคากลางในการจัดซื้อระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงานฯ เงินงบประมาณ 2556  รายละเอียด
         **เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อม Application  สำหรับโรงเรียน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)  รายละเอียด
          **เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด
icon hot การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  รายละเอียด
icon hotประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงบริเวณและสิ่งก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 รายละเอียด
icon hotการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 รายละเอียดและ(username-password)
icon hotร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงบริเวณและสิ่งก่อสร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 และ เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง รายละเอียด
icon hot ดาวน์โหลดข้อมูลจำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2558 จำแนกเป็นรายโรงเรียน และรายชั้นเรียน
icon hot เรื่อง ราคากลางปรับปรุงบริเวณและสิ่งก่อสร้างของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  รายละเอียด
icon hotแจ้ง เลื่อนการแสดงคอนเสิร์ต  ยิ่งยง  ยอดบัวงาม"จากวันที่ 26 มิถุนายน  2558 เป็นวันที่ 5 กันยายน 2558

icon hotแก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลด

icon hot ขออนุมัติงบประมาณปี 2558 ค่าตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง  รายละเอียด

icon hot เรื่อง แก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ดาวน์โหลด

icon hotเรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง รายละเอียด
icon hot ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ รายละเอียด
icon hot ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รายละเอียด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มภารกิจ

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาปีการศึกษา 2558

**ข้อมูลจำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2558 จำแนกเป็นรายโรงเรียน และรายชั้นเรียน
**รายชื่อและจำนวนนักเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขยายโอกาส (92/58 แห่ง)

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557

icon hot รายชื่อนักเรียนทั้งหมดภายในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  
icon hot ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (ฉบับเต็ม)  
icon hot รายชื่อโรงเรียนจำแนกตามประเภท (ขนาดเล็ก/ประถมฯ/ขยายโอกาส/สังกัดอื่น)  
icon hot สารสนเทศจำนวนนักเรียน ครู+ผู้บริหาร ที่อยู่ ชื่อผู้บริหาร สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  
icon hot ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมดแยก ชาย หญิง รายชื่อผู้บริหาร แยกเป็นสังกัด  
icon hot ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ รวมทุกสังกัด (สพป.ศก.3/อปท./สพม.28/สช.)  
icon hot รายชื่อนักเรียน (น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน)  
icon hot รายชื่อนักเรียนด้อยโอกาส  
icon hot รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก พร้อมจำนวนนักเรียน  
ผอ.สพป.ศก.3
yaowalak
นางเยาวลักษณ์ คงพูล
ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

แนะนำเว็บไซต์โรงเรียน

ชมรม ร.ร.ขนาดเล็ก
กลุ่ม กพศ.กันทราศรีปราสาท
กลุ่ม กพศ.ไพรบึง
กลุ่ม กพศ.ใจดี-ห้วยสำราญ


♦ บ้านตาอุด
♦ 
บ้านคะนาสามัคคี
♦ 
บ้านปราสาทเยอ
บ้านตูม

♦ 
บ้านตะเคียนบังอีง
วนาสวรรค์
บ้านอังกุล
 
บ้านห้วยตามอญ
บ้านตะเคียนช่างเหล็ก
บ้านตะเคียนราม
บ้านโนนสมบูรณ์ฯ
ชุมชนบ้านหัวเสือ
บ้านกันจาน
บ้านตาเจา

ศรีสะอาดวิทยาคม
บ้านสร้างใหญ่
บ้านชำแระกลาง
บ้านกันโทรกประชาสรรค์
บ้านติ้ว
บ้านตราด
บ้านตรอย
บ้านหนองเพดาน
บ้านกะกำ
บ้านบึงกระโพธิ์
บ้านแทรง
บ้านหนองพัง

บ้านเค็ง
บ้านสะเดาน้อย
บ้านนกยูงฯ
สมาคมลูกจ้างฯ
บ้านบัวบก
วัดบ้านประอางฯ
บ้านใจดี
จะกงวิทยา
ทับทิมสยาม 06
บ้านตาเม็งฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพฐ.
Download แผ่นป้าย ไวนิล โปสเตอร์ รณรงค์ค่านิยม 12 ประการ ( แนวนอน ขนาด 3X6เมตร แบบมีบทอาขยาน )
ประกาศผลสรรหาและคัดเลือก"ยอดครูผู้มีอุดมการณ์"
ประกาศผลการคัดเลือก สพท.และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2558
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี 2558
การประกวดศิลปกรรมระดับนานาชาติ PMAC 2016 World Art Contest
โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ระหว่าง สพฐ.และสำนักงานการศึกษาแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดา ประจำปี 2558
ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ( บัญชีรายชื่อผู้รับทุน )
ขอเชิญส่งบทความเพื่อจัดพิมพ์ในหนังสือประจำปีสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย พ.ศ.2558
ประกาศผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
แจ้งรายชื่อนักเเรียนทุนพระราชทาน นักเรียนดีเด่นและครู ดีเด่น เพื่อเตรียมการเข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาและเชิดชูเกียรติ