"นักเรียนอ่านออกเขียนได้  ครูใส่ใจยกระดับผลสัมฤทธิ์  มีจิตพัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมเปลี่ยนแปลงห้องเรียนสุขสันต์  สู่ประกันคุณภาพภายใน"
เว็บไซต์กลุ่มภารกิจ

อำนวยการ
(กลุ่มงานประชาสัมพันธ์)
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

logo
sahavicha
google

ล็อคอินสพป.ศก. เขต 3

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้เปิดช่องทางให้โรงเรียนในสังกัดฝากข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ ท่าน สามารถส่งข่าวมาได้ที่  E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   face1สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 icon new
 icon new เพลงเขตสุจริต สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 >>ดาวน์โหลด<<

rongtuk

icon hotกำหนดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2558 ในวันที่ 15 ก.ค. 58 รายละเอียด
icon hot เรื่อง การรายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล(ID Plan)ของสถานศึกษา และการได้รับการพัฒนาในปีงบประมาณ 2558 รายละเอียด
icon hotเลื่อนการประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน จากวันที่ 2 กรกฏาคม 2558 เป็นวันที่ 8 กรกฏาคม 2558
icon hot หากโรงเรียนใดต้องการหน้าเพจข่าวของแต่ละกลุ่มภารกิจไปวางไว้บนหน้าเว็บไซต์โรงเรียน ให้ copy link นี้ไปวางไว้ได้เลยนะคะ (ลิ้งนี้จะรวมข่าวของแต่ละกลุ่มไว้บนเมนูด้านบนอีกทีค่ะ)
http://plan.ssk3.go.th/plan.htm 
icon hotแจ้ง เลื่อนการแสดงคอนเสิร์ต  ยิ่งยง  ยอดบัวงาม"จากวันที่ 26 มิถุนายน  2558 เป็นวันที่ 5 กันยายน 2558
icon hot การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2558 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  รายละเอียด
icon hot ด่วนที่สุด การรายงานข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)

    ให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรอกข้อมูลส่งซ่อมผ่านระบบออนไลน์เร่งรัดกรอกข้อมูลที่เว็บไซต์http://tabletsurvey.mict.go.th และจัดพิมพ์ส่งให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายละเอียด

icon hotรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศน์ รายละเอียด
icon hot"ตัวอย่าง การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง"  ดาวน์โหลด
icon hot ด่วน ให้โรงเรียนวิถีพุทธทุกโรง เข้าเว็บไซต์เพื่อประเมินตนเอง รอบ 9 เดือนที่เว็บไชต์ http://vitheebuddha.com/ ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 58 หากเลยกำหนดระบบจะทำการปิดทันที
icon hotเรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)  รายละเอียด
icon hot ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2558 รายละเอียด
icon hotเรื่อง การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ ด้านกฎหมาย แทนตาแหน่งที่ว่าง รายละเอียด
icon hot แบบฟอร์มต่างๆ ในการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
1. นักเรียนติด G
2. จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2558
3. นักเรียนซ้ำซ้อน (สำคัญมาก หากโรงเรียนใดที่มีปัญหาดังกล่าว ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กรอกให้เรียบร้อยและแสกนอัพโหลดเพื่อยืนยันตัวตนนักเรียน)
icon hot เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รายละเอียด   ใบสมัคร
icon hot แจ้งกำหนดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 5/2558 รายละเอียด 
icon hot เรื่อง โครงการ"ครูดีในดวงใจ"ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2558  รายละเอียด
icon hot แจ้ง เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารสถานศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา รายละเอียด

icon hot การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชีไว้(ตำแหน่งครูผู้ช่วย)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 มีตำแหน่งว่างจากสายงานการสอนหลังจากการย้ายแล้วจำนวน 44 อัตราจึงเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบันชีไว้ดังนี้
1.ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขต ลงวันที่ 11 พ.ค. 58 และ 21 พ.ค. 58 (รอบที่2) 8กลุ่มวิชา
2.ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขต ลงวันที่ 4 ก.ค. 56 2วิชาเอก คือ วิชาเอกสังคมศึกษาและคอมพิวเตอร์ ตามรายละเอียดอัตราว่างและบัญชีรายละเอียดการเรียกบรรจุ
โดยให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง ในวันที่ 5 มิ.ย. 58 รายละเอียด

icon hotแก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลด

icon hot เรื่อง คำขอตั้งงบประมาณงบลงทุนปี 2559-2560  ดาวน์โหลดรายละเอียด

icon hot ขออนุมัติงบประมาณปี 2558 ค่าตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง  รายละเอียด

icon hot เรื่อง การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 รายละเอียด

icon hot บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ข เพื่อ สิทธิสอบภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558(เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด

icon hot เรื่อง แก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ดาวน์โหลด

icon hot แจ้งไปยังโรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ให้นำนักเรียนมาเข้าค่ายภาษาอังกฤษในวันที่ 22 พ.ค. 58 รายละเอียด
icon hotเรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง รายละเอียด
icon hot สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ปี 2558 และให้ผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 1 ของทุกกลุ่มวิชา รายงานตัวพร้อมเอกสารหลักฐานที่จะต้องนำไปแสดงในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30-12.00 น. ณ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 รายละเอียดดาวน์โหลดได้ที่  /pcs/new/ผลสอบครูผู้ช่วยปี2558.pdf
icon hotระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๘
รายงานการประชุมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๘

icon hot การสำรวจความต้องการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารสถานศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 4 หลักสูตร ดาวน์โหลดรายละเอียด
icon hotบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ข เพื่อ สิทธิสอบภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 รายละเอียด

icon hotกำหนดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 4/2558 รายละเอียด

icon hot บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก เพื่อสิทธิสอบภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 รายละเอียด
icon hot เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รายละเอียด
icon hot โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาระดับประถมศึกษา รายละเอียด
icon hot ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพสู่วิทยาฐานะเชี่ยวชาญ รายละเอียด
icon hot โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

icon hot สถิติ ผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558 รายละเอียด
icon hot ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ รายละเอียด
icon hot ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รายละเอียด
icon hot แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ดาวน์โหลด
icon hot แบบฟอร์มคำขอตั้งงบลงทุนปี 2559 ดาวน์โหลด
icon hot การติดตาม ตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดาวน์โหลด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มภารกิจ

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557

icon hot รายชื่อนักเรียนทั้งหมดภายในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  
icon hot ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (ฉบับเต็ม)  
icon hot รายชื่อโรงเรียนจำแนกตามประเภท (ขนาดเล็ก/ประถมฯ/ขยายโอกาส/สังกัดอื่น)  
icon hot สารสนเทศจำนวนนักเรียน ครู+ผู้บริหาร ที่อยู่ ชื่อผู้บริหาร สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  
icon hot ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมดแยก ชาย หญิง รายชื่อผู้บริหาร แยกเป็นสังกัด  
icon hot ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ รวมทุกสังกัด (สพป.ศก.3/อปท./สพม.28/สช.)  
icon hot รายชื่อนักเรียน (น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน)  
icon hot รายชื่อนักเรียนด้อยโอกาส  
icon hot รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก พร้อมจำนวนนักเรียน  
ผอ.สพป.ศก.3
yaowalak
นางเยาวลักษณ์ คงพูล
ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

แนะนำเว็บไซต์โรงเรียน

ชมรม ร.ร.ขนาดเล็ก
กลุ่ม กพศ.กันทราศรีปราสาท
กลุ่ม กพศ.ไพรบึง
กลุ่ม กพศ.ใจดี-ห้วยสำราญ


บ้านตูม
♦ 
บ้านตะเคียนบังอีง
วนาสวรรค์
บ้านอังกุล
 
บ้านห้วยตามอญ
บ้านตะเคียนช่างเหล็ก
บ้านตะเคียนราม
บ้านโนนสมบูรณ์ฯ
ชุมชนบ้านหัวเสือ
บ้านกันจาน
บ้านตาเจา

ศรีสะอาดวิทยาคม
บ้านสร้างใหญ่
บ้านชำแระกลาง
บ้านกันโทรกประชาสรรค์
บ้านติ้ว
บ้านตราด
บ้านตรอย
บ้านหนองเพดาน
บ้านกะกำ
บ้านปราสาทเยอ
บ้านบึงกระโพธิ์
บ้านแทรง
บ้านหนองพัง

บ้านเค็ง
บ้านสะเดาน้อย
บ้านนกยูงฯ
สมาคมลูกจ้างฯ
บ้านบัวบก
วัดบ้านประอางฯ
บ้านใจดี
จะกงวิทยา
ทับทิมสยาม 06
บ้านตาเม็งฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพฐ.
Download แผ่นป้าย ไวนิล โปสเตอร์ รณรงค์ค่านิยม 12 ประการ ( แนวนอน ขนาด 3X6เมตร แบบมีบทอาขยาน )
ประชาสัมพันธ์การสมัครประกวดท่องพุทธวจน ครั้งที่ ๓ และขยายเวลารับสมัคร
การให้ความร่วมมือดำเนินงานกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ " Bike for Mom 2015 ปั่นเพื่อแม่ "
แจ้งจัดสรรงบประมาณ การติดตามให้คำปรึกษาและประเมินผล ระดับ SCQA และ OBECQA ให้คณะกรรมการโรงเรียนมาตรฐานสากลที่พัฒนาอย่างเข้มข้น (Intensive School)
โครงการตอบปัญหาทางวิชาการอาเซียนศึกษา ชิงทุนการศึกษาเข้าร่วมค่ายทัศนศึกษาวัฒนธรรมอาเซียนระยะสั้น ณ ประเทศสิงคโปร และ กัมพูชา โดย บริษัท ทัชชิ่งทอยส์ จำกัด ร่วมกับ สถาบันภาษาและวัฒธรรมเอ็ดดุเคชั่นสตูดิโอ ( ES-ILC
ประชุมปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดการทดสอบความรู้ ความสามารถเชิงทฤษฎี การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน
ประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “เส้นทางความก้าวหน้าของนักจัดการความรู้ : ผู้บริหารมืออาชีพ” และงานเกษียณอายุราชการ
ทุนการศึกษาอบรมของศูนย์ภาษาซีมีโอ ประจำปีการศึกษา 2559-2560
ทุนรัฐบาลคูเวตระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 -2559
สพฐ.ประชาสัมพันธ์ ด่วนกรุงไทยส่งจดหมายติดตามทวงถามหนี้ ผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ.