หน้าหลัก
ขอบข่ายภารกิจ
บุคลากรประจำกลุ่ม
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ภาพข่าวกิจกรรม
ความพึงพอใจการให้บริการ
ติดต่อสอบถาม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ผู้จัดทำ นายอภิวิชญ์ เทาศิริ,นางสาวพัชรี พันธุระ,นางพิมลพักตร์ กวีกรณ์
โทร 086-4616526