เรียน 
  เรื่อง คู่มือการบันทึกผลการเรียน (Schoolmis)

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ระบบเอกสารดาวน์โหลด


  ลงเมื่อวันที่ 
: 10/08/2017 เวลา  : 21:35 น. โดย  : anekpong
โหลด1 : 1008172135AXD491HTML
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save