เรียน 
  เรื่อง การรายงานผลตัวชี้วัดตามแผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ระบบเอกสารดาวน์โหลด


  ลงเมื่อวันที่ 
: 29/04/2016 เวลา  : 10:02 น. โดย  : anekpong
โหลด1 : 2904161002LFZSG1.RAR
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save