หน้าหลัก
    ขอบข่ายภารกิจ
    บุคลากรประจำกลุ่ม
    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    ภาพข่าวกิจกรรม
           - จดหมายข่าว
    ความพึงพอใจการให้บริการ
    ติดต่อสอบถามยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLICT)

ผู้จัดทำ นายสายัน สุขเฉย โทร 0817601146 E-Mail :sayan4925@gmail.com ID Line : 0817601146