ระบบข้อมูล BIGDATA
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

ระบบข้อมูลข่าวสารน

เว็บไซต์สำนักงาน
ระบบงานนักเรียน
ระบบจัดเก็บข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล
(DMC)
amss

ระบบรับ-ส่งหนังสือ
AMSS++

ค้นหาหนังสือราชการ
ส่งจากเขต

ตรวจสอบข้อมูลบุคลากร
ปรับปรุงข้อมูล
บุคลากรในระบบ
AMSS++

ระบบงานโรงเรียน
ระบบสารสนเทศ
เพื่อบริหารการศึกษา
(EMIS)


สิ่งก่อสร้าง
ระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
(BOBEC)
DLTV
มูลนิธิการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
DLIT

พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ปฏิทิน
การปฏิบัติงาน
คลังความรู้
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

ข้อมูลคุณภาพ
การศึกษา
สลิบเงินเดือน

สลิบเงินเดือน
ผู้บริหาร ครู บุคลากร
พนักงานราชการครูผู้สอน

สลิบเงินเดือน
พนักงานราชการ
(ครูผู้สอน)
พนักงานราชการพี่เลี้ยง

สลิบเงินเดือน
พนักงานราชการ
(พี่เลี้ยง)

วีดิทัศน์กิจกรรม

วีดิทัศน์กิจกรรม
และผลงาน

วีดิทัศน์กิจกรรม
วีดิทัศน์ภารกิจ
กล่มงานและ
สาระความรู้

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
69 หมู่ 8 ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140 โทร 0 4567 1259