ข้อมูลการติดต่อข้อมูลทั่วไป
    
โรงเรียนบ้านสวายสนิท 
บ้านสวาย หมู่ที่ 1 ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33170
     โทรศัพท์ 0621862204 โทรสาร - E- mail : swaiisanit@gmail.com
     facebook : โรงเรียนบ้านสวายสนิท
     เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : กพศ.12
     ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา 40 กม.
     ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ 12 กม

 
 


กลับหน้าหลัก