O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะเก้าอี้ระดับประถมศึกษา

   

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนฟรี ๑๕ ปี

   

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ

 

 

 

 

กลับหน้าหลัก