ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านสวายสนิท ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลครู
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ผลงานดีเด่น
กระดานข่าว
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
► ข้อมูลพื้นฐาน
► การประชาสัมพันธ์
► การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

9.2 การบริหารงาน
► การดำเนินงาน
► การปฏิบัติงาน
► การให้บริการ
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
► แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
► การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
9.4 การบริหารทรัพยากรบุคคล
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
10.1 การป้องกันการทุจริต
► เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
► การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
► การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
► แผนการป้องกันการทุจริต
O39 แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามฯรายไตรมาส
O41 รายงานผลการดำเนินการฯประจำปี

หมวด : ประชาสัมพันธ์
กลุ่มข่าว :
ข่าวเด่น :  รับการนิเทศ การเปิดภาคเรียน ในภาคเรียนที 1/2563 ฮิต     ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ฮิต     โรงเรียนบ้านสวายสนิท จัดอบรมโครงการเด็กดีต้องใส่ใจสุขภาพ มือ เท้า ปาก ฮิต    
 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 (อ่าน 200 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (28 ส.ค. 2563)กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 วันที่ 12 สิงหาคม 2563
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 198 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (28 ส.ค. 2563)กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 (อ่าน 184 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (28 ส.ค. 2563)กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดสวาย ต.สวาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รับมอบอุปกรณ์เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน 1/25... (อ่าน 191 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (28 ส.ค. 2563)รับมอบอุปกรณ์เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน 1/2563
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รับการนิเทศ การเปิดภาคเรียน ในภาคเรียนที 1/2563 (อ่าน 200 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (28 ส.ค. 2563)รับการนิเทศ การเปิดภาคเรียน ในภาคเรียนที 1/2563
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรี... (อ่าน 178 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (28 ส.ค. 2563)โรงเรียนบ้านสวายสนิท จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 1/2563
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนบ้านสวายสนิท จัดอบรมโครงการเด็กดีต้องใส่ใจส... (อ่าน 320 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (16 ก.ย. 2562)โรงเรียนบ้านสวายสนิท จัดอบรมโครงการเด็กดีต้องใส่ใจสุขภาพ มือ เท้า ปาก ในวันที่ 12 กันยายน 2562 โดยจัดอบรมให้แก่ผู้ปกครอง คณะครู และนักเรียน โดยได้รับค...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รพ.สต.สวาย ร่วมกับ โรงเรียนบ้านสวายสนิท จัดอบรมป้อ... (อ่าน 355 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (10 ก.ย. 2562)รพ.สต.สวาย ร่วมกับ โรงเรียนบ้านสวายสนิท จัดอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ ในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสวายสนิท
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ประจำวันศุกร์ (อ่าน 264 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (06 ก.ย. 2562)โรงเรียนบ้านสวายสนิทจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ เป็นประจำทุกวันศุกร์
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมวันเเม่เเห่งชาติ ประจำปี 2562 (อ่าน 302 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (06 ก.ย. 2562)โรงเรียนบ้านสวายสนิท กิจกรรมวันเเม่เเห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสวายสนิท
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมวันสถาปนาลูกแห่งชาติ กพศ.12 ประจำปีการศึกษา ... (อ่าน 243 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (06 ก.ย. 2562)กิจกรรมวันสถาปนาลูกแห่งชาติ กพศ.12 ประจำปีการศึกษา 2562
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนบ้านสวายสนิท (อ่าน 249 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (06 ก.ย. 2562)โรงเรียนบ้านสวายสนิท จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนบ้านสวายสนิท ประจำปีการศึกษา 2562
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 257 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (06 ก.ย. 2562)โรงเรียนบ้านสวายสนิท จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม กพศ.12 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 304 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (03 ก.ย. 2562)โรงเรียนบ้านสวายสนิทจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ร่วมกับ กพศ.12 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2561
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งฯ (อ่าน 676 ครั้ง) ฮิต
โดย : คุณากร  ธนที (15 มี.ค. 2562)นายทรงศักดิ์ ยินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวายสนิท ร่วมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งฯ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 1
1
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งฯ
15 มี.ค. 2562
 รพ.สต.สวาย ร่วมกับ โรงเรียนบ้านสวายสนิท จัดอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ
10 ก.ย. 2562
 โรงเรียนบ้านสวายสนิท จัดอบรมโครงการเด็กดีต้องใส่ใจสุขภาพ มือ เท้า ปาก
16 ก.ย. 2562
 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม กพศ.12 ประจำปีการศึกษา 2561
03 ก.ย. 2562
 กิจกรรมวันเเม่เเห่งชาติ ประจำปี 2562
06 ก.ย. 2562
ทั้งหมด