_PRINT 
logo.gif

ข่าว : รับการนิเทศ การเปิดภาคเรียน ในภาคเรียนที 1/2563
รับการนิเทศ
รับการนิเทศ การเปิดภาคเรียน ในภาคเรียนที 1/2563
โรงเรียนบ้านสวายสนิท รับการนิเทศ การเปิดภาคเรียน ในภาคเรียนที 1/2563 โดยคณะนิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

ข่าวโดย : admin
อ่าน 225 ครั้ง
วันที่ 28 สิงหาคม 2563
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 00:50:39:AM