_PRINT 
logo.gif

ข่าว : โรงเรียนบ้านสวายสนิท จัดอบรมโครงการเด็กดีต้องใส่ใจสุขภาพ มือ เท้า ปาก
โรงเรียนบ้านสวายสนิท
โรงเรียนบ้านสวายสนิท จัดอบรมโครงการเด็กดีต้องใส่ใจสุขภาพ มือ เท้า ปาก ในวันที่ 12 กันยายน 2562 โดยจัดอบรมให้แก่ผู้ปกครอง คณะครู และนักเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้ จาก รพ.สต.สวาย
-

ข่าวโดย : admin
อ่าน 320 ครั้ง
วันที่ 16 กันยายน 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 19:22:10:PM