ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านสวายสนิท ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลครู
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ผลงานดีเด่น
กระดานข่าว
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
► ข้อมูลพื้นฐาน
► การประชาสัมพันธ์
► การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

9.2 การบริหารงาน
► การดำเนินงาน
► การปฏิบัติงาน
► การให้บริการ
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
► แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
► การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
9.4 การบริหารทรัพยากรบุคคล
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
10.1 การป้องกันการทุจริต
► เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
► การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
► การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
► แผนการป้องกันการทุจริต
O39 แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามฯรายไตรมาส
O41 รายงานผลการดำเนินการฯประจำปี

หมวด : ประชาสัมพันธ์

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 "
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดสวาย ต.สวาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวายสนิท คณะครู และนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดสวาย ต.สวาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
โดย : admin 
วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 22:44:36 น.
อ่าน 266 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจ...
28 ส.ค. 2563
 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีก...
28 ส.ค. 2563
 กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำป...
28 ส.ค. 2563
 รับมอบอุปกรณ์เตรียมความพร้...
28 ส.ค. 2563
 รับการนิเทศ การเปิดภาคเรีย...
28 ส.ค. 2563
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพ...
15 มี.ค. 2562
 รพ.สต.สวาย ร่วมกับ โรงเรี...
10 ก.ย. 2562
 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำป...
06 ก.ย. 2562
 โรงเรียนบ้านสวายสนิท จัดอ...
16 ก.ย. 2562
 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม กพศ....
03 ก.ย. 2562
ทั้งหมด