ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านสวายสนิท ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลครู
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ผลงานดีเด่น
กระดานข่าว
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
► ข้อมูลพื้นฐาน
► การประชาสัมพันธ์
► การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

9.2 การบริหารงาน
► การดำเนินงาน
► การปฏิบัติงาน
► การให้บริการ
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
► แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
► การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
9.4 การบริหารทรัพยากรบุคคล
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
10.1 การป้องกันการทุจริต
► เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
► การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
► การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
► แผนการป้องกันการทุจริต
O39 แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามฯรายไตรมาส
O41 รายงานผลการดำเนินการฯประจำปี

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวล่าสุด  รับการนิเทศ การเปิดภาคเรียน ในภาคเรียนที 1/2563 อ่าน 347 ครั้ง     ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรี... อ่าน 337 ครั้ง     โรงเรียนบ้านสวายสนิท จัดอบรมโครงการเด็กดีต้องใส่ใจส... อ่าน 499 ครั้ง    
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 อ่าน 359 ครั้ง359028 ส.ค. 2563
 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 อ่าน 369 ครั้ง369028 ส.ค. 2563
 กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 อ่าน 332 ครั้ง332028 ส.ค. 2563
 รับมอบอุปกรณ์เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน 1/25... อ่าน 348 ครั้ง348028 ส.ค. 2563
 รับการนิเทศ การเปิดภาคเรียน ในภาคเรียนที 1/2563 อ่าน 347 ครั้ง347028 ส.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรี... อ่าน 337 ครั้ง337028 ส.ค. 2563
 โรงเรียนบ้านสวายสนิท จัดอบรมโครงการเด็กดีต้องใส่ใจส... อ่าน 499 ครั้ง499016 ก.ย. 2562
 รพ.สต.สวาย ร่วมกับ โรงเรียนบ้านสวายสนิท จัดอบรมป้อ... อ่าน 567 ครั้ง567010 ก.ย. 2562
 กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ประจำวันศุกร์ อ่าน 406 ครั้ง406006 ก.ย. 2562
 กิจกรรมวันเเม่เเห่งชาติ ประจำปี 2562 อ่าน 453 ครั้ง453006 ก.ย. 2562
ทั้งหมด
 
ข่าวยอดนิยม
 กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งฯ อ่าน 842 ครั้ง15 มี.ค. 2562
 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 อ่าน 604 ครั้ง06 ก.ย. 2562
 รพ.สต.สวาย ร่วมกับ โรงเรียนบ้านสวายสนิท จัดอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ อ่าน 567 ครั้ง10 ก.ย. 2562
 โรงเรียนบ้านสวายสนิท จัดอบรมโครงการเด็กดีต้องใส่ใจสุขภาพ มือ เท้า ปาก อ่าน 499 ครั้ง16 ก.ย. 2562
 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม กพศ.12 ประจำปีการศึกษา 2561 อ่าน 460 ครั้ง03 ก.ย. 2562
 กิจกรรมวันเเม่เเห่งชาติ ประจำปี 2562 อ่าน 453 ครั้ง06 ก.ย. 2562
 กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ประจำวันศุกร์ อ่าน 406 ครั้ง06 ก.ย. 2562
 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนบ้านสวายสนิท อ่าน 386 ครั้ง06 ก.ย. 2562
 กิจกรรมวันสถาปนาลูกแห่งชาติ กพศ.12 ประจำปีการศึกษา 2562 อ่าน 385 ครั้ง06 ก.ย. 2562
 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 อ่าน 369 ครั้ง28 ส.ค. 2563