ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านสวายสนิท ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลครู
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ผลงานดีเด่น
กระดานข่าว
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
► ข้อมูลพื้นฐาน
► การประชาสัมพันธ์
► การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

9.2 การบริหารงาน
► การดำเนินงาน
► การปฏิบัติงาน
► การให้บริการ
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
► แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
► การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
9.4 การบริหารทรัพยากรบุคคล
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
10.1 การป้องกันการทุจริต
► เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
► การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
► การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
► แผนการป้องกันการทุจริต
O39 แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามฯรายไตรมาส
O41 รายงานผลการดำเนินการฯประจำปี

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวล่าสุด  รับการนิเทศ การเปิดภาคเรียน ในภาคเรียนที 1/2563 อ่าน 181 ครั้ง     ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรี... อ่าน 161 ครั้ง     โรงเรียนบ้านสวายสนิท จัดอบรมโครงการเด็กดีต้องใส่ใจส... อ่าน 299 ครั้ง    
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 อ่าน 176 ครั้ง176028 ส.ค. 2563
 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 อ่าน 181 ครั้ง181028 ส.ค. 2563
 กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 อ่าน 167 ครั้ง167028 ส.ค. 2563
 รับมอบอุปกรณ์เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน 1/25... อ่าน 173 ครั้ง173028 ส.ค. 2563
 รับการนิเทศ การเปิดภาคเรียน ในภาคเรียนที 1/2563 อ่าน 181 ครั้ง181028 ส.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรี... อ่าน 161 ครั้ง161028 ส.ค. 2563
 โรงเรียนบ้านสวายสนิท จัดอบรมโครงการเด็กดีต้องใส่ใจส... อ่าน 299 ครั้ง299016 ก.ย. 2562
 รพ.สต.สวาย ร่วมกับ โรงเรียนบ้านสวายสนิท จัดอบรมป้อ... อ่าน 322 ครั้ง322010 ก.ย. 2562
 กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ประจำวันศุกร์ อ่าน 252 ครั้ง252006 ก.ย. 2562
 กิจกรรมวันเเม่เเห่งชาติ ประจำปี 2562 อ่าน 282 ครั้ง282006 ก.ย. 2562
ทั้งหมด
 
ข่าวยอดนิยม
 กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งฯ อ่าน 659 ครั้ง15 มี.ค. 2562
 รพ.สต.สวาย ร่วมกับ โรงเรียนบ้านสวายสนิท จัดอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ อ่าน 322 ครั้ง10 ก.ย. 2562
 โรงเรียนบ้านสวายสนิท จัดอบรมโครงการเด็กดีต้องใส่ใจสุขภาพ มือ เท้า ปาก อ่าน 299 ครั้ง16 ก.ย. 2562
 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม กพศ.12 ประจำปีการศึกษา 2561 อ่าน 286 ครั้ง03 ก.ย. 2562
 กิจกรรมวันเเม่เเห่งชาติ ประจำปี 2562 อ่าน 282 ครั้ง06 ก.ย. 2562
 กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ประจำวันศุกร์ อ่าน 252 ครั้ง06 ก.ย. 2562
 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 อ่าน 244 ครั้ง06 ก.ย. 2562
 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนบ้านสวายสนิท อ่าน 237 ครั้ง06 ก.ย. 2562
 กิจกรรมวันสถาปนาลูกแห่งชาติ กพศ.12 ประจำปีการศึกษา 2562 อ่าน 230 ครั้ง06 ก.ย. 2562
 รับการนิเทศ การเปิดภาคเรียน ในภาคเรียนที 1/2563 อ่าน 181 ครั้ง28 ส.ค. 2563