ประวัติโรงเรียนบ้านสวายสนิท          โรงเรียนบ้านสวายสนิท ก่อตั้งเมื่อปี 2483 โดยมีนายแคว บุราคร เป็นครูใหญ่และทำการก่อสร้างโรงเรียนนี้ขึ้น ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 112 คน ครู 11 คน มีเขตพื้นที่บริการ ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านสวาย หมู่ที่ 2 บ้านแสนแก้ว หมู่ที่ 7 บ้านไผ่ และหมู่ที่ 8 บ้านสนิทข้อมูลทั่วไป
    
โรงเรียนบ้านสวายสนิท 
บ้านสวาย หมู่ที่ 1 ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33170
     โทรศัพท์ - โทรสาร - E- mail : swaiisanit@gmail.com
     facebook : โรงเรียนบ้านสวายสนิท
     เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : กพศ.12
     ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา 40 กม.
     ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ 12 กม


กลับหน้าหลัก