เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
ผู้ดูแลเว็บ
เข้าสู่ระบบ
• ออกจากระบบ
ข้อมูลพื้นฐาน
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างสถานศึกษา
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนพัฒนาสถานศึกษา
O5 ข้อมูลการติดต่อ
     ► แผนที่
การประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A
O9 Social Network
  Facebook
การบริหารงาน
9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
        ► รอบ 6 เดือนแรก ปีการศึกษา 2563
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
        ► รายงานประจำปีการศึกษา 2562     
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
        ►
เว็บไซต์       
        ►
สลิบเงินเดือน
การบริหารเงินงบประมาณ
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
       ► รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2563
O20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ      
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ รายเดือน
      
ปีงบประมาณ 2563
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนฯ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การป้องกันการทุจริต
10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรณ์
แผนป้องกันการทุจริต
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
     ► รายงานผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2562

ผู้กำลังเข้าชม
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ผู้ใช้งาน
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: banphok
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 1

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 0
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 0
สถิติผู้เข้าชม
ผู้เยี่ยมชม
108959
คน ตั้งแต่ 18 เม.ย.2562
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์ » การสร้างห้องดนตรี  รูปภาพ จำนวน 14 รูป ฮิต RSS Feed
การสร้างห้องดนตรี
  โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากคณะครู และชุมชนในการสร้างห้องดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง)สำหรับนักเรียน
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » กิจกรรม การแจกอาหารเสริมนม ช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 รูปภาพ จำนวน 10 รูป ฮิต RSS Feed
กิจกรรม การแจกอาหารเสริมนม ช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19
  โรงเรียนบ้านพอกได้จัด กิจกรรม แจก อาหารเสริมนม ช่วงสถานการรณ์การระบาดของโรค COVID-19
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » กิจกรรม วันสุนทรภู่ รูปภาพ จำนวน 10 รูป ฮิต RSS Feed
กิจกรรม วันสุนทรภู่
  โรงเรียนบ้านพอกได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน การนำเสนอความรู้เกี่ยวกับสุทรภู่ และการประกวดการแต่งกายตัวละครวรรณคดี
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » กิจกรรม การคัดกรองนักเรียนในตอนเช้า รูปภาพ จำนวน 6 รูป ฮิต RSS Feed
กิจกรรม การคัดกรองนักเรียนในตอนเช้า
  โรงเรียนบ้านพอก ได้จัดกิจกรรม การคัดกรองนักเรียนในตอนเช้า ตามนโยบาย สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » กิจกรรม การเล่นดนตรีพื้นบ้าน รูปภาพ จำนวน 10 รูป ฮิต RSS Feed
กิจกรรม การเล่นดนตรีพื้นบ้าน
  โรงเรียนบ้านพอกได้จัดกิจกรรม การเล่นดนตรีพื้นบ้าน ในวันที่ 8 เมษายน 2564 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนปรางค์กู่ นำทีมโดย คุณครู คุณาพจน์ คลธา และค...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » กิจกรรม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ฮิต RSS Feed
กิจกรรม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
  โรงเรียนบ้านพอกได้จัดกิจกรรมการเตรียมความพ้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนที่มาช่วยและอนุเคราะห์อุปกรณ์ในการเตรียมความพร้อมใ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » กิจกรรม การแจกอุปกรณ์การเรียนสำหรับนักเรียน ฮิต RSS Feed
กิจกรรม การแจกอุปกรณ์การเรียนสำหรับนักเรียน
  โรงเรียนบ้านพอกได้จัดกิจกรรม แจกอุปกรณ์การเรียนสำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนบ้านพอก ฮิต RSS Feed
กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนบ้านพอก
  โรงเรียนบ้านพอกจัดกิจกรรมประชุมครู เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ร่วมปรึกษาหารือ และจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2564
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมต้อนรับครูคนใหม่และเลี้ยงส่งครูย้าย ฮิต RSS Feed
กิจกรรมต้อนรับครูคนใหม่และเลี้ยงส่งครูย้าย
  โรงเรียนบ้านพอกได้จัดกิจกรรม การสร้างขวัญและกำลังใจสำหรับครูและบุคลากรในโรงเรียน ชื่อกิจกรรม ต้อนรับครูคนใหม่และเลี้ยงส่งครูย้าย ในวันที่ 7 เมษายน 256...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ »  โงเรียนบ้านพอกมอบทุนนักเรียนยากจน  ฮิต RSS Feed
 โงเรียนบ้านพอกมอบทุนนักเรียนยากจน
  โรงเรียนบ้านพอก ได้จัดกิจกรรมการมอบทุนให้กับนักเรียนยากจน ในวันที่ 25 มีนาคม 2564
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » กิจกรรม การผลิตสื่อการสอน ในช่วงสถานกรณ์ การระบาดของโรค COVID-19 รูปภาพ จำนวน 4 รูป ฮิต RSS Feed
กิจกรรม การผลิตสื่อการสอน ในช่วงสถานกรณ์ การระบาดของโรค COVID-19
  โรงเรียนบ้านพอกได้มีนโยบาย ให้ดำเนินการจัดทำสื่อการสอน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละวิชา และแต่ละระดับชั้น ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโร...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » กิจกรรม การแจกใบงาน การเรียนแบบ (ON-HAND) รูปภาพ จำนวน 7 รูป ฮิต RSS Feed
กิจกรรม การแจกใบงาน การเรียนแบบ (ON-HAND)
  โรงเรียนบ้านพอกได้จัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ On-hand ครูผู้สอนต้องเตรียมภาระงาน ใบกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ที่บ้าน ช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค C...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » กิจกรรม ทำบุญวันครบรอบก่อตั้งโรงเรียนบ้านพอก รูปภาพ จำนวน 10 รูป ฮิต RSS Feed
กิจกรรม ทำบุญวันครบรอบก่อตั้งโรงเรียนบ้านพอก
  โรงเรียนบ้านพอกได้จัดกิจกรรม ทำบุญวันครบรอบก่อตั้งโรงเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 (วันที่ก่อตั้งโรงเรียน 1 กรกฎาคม 2482)
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » กิจกรรม การเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 รูปภาพ จำนวน 12 รูป ฮิต RSS Feed
กิจกรรม การเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
  โรงเรียนบ้านพอกได้ดำเนินการ จัดกิจกรรม การเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » กิจกรรม เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 รูปภาพ จำนวน 4 รูป ฮิต RSS Feed
กิจกรรม เปิดภาคเรียนที่ 1/2564
  โรงเรียนได้ เปิดภาคเรียน 1/2564 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานศึกษา ฮิต RSS Feed
กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
  โรงเรียนบ้านพอกได้จัด กิจกรรมปรับปรุงอาคารเรียน และปรับภูมิทัศน์ ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียรู้ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูโรงเรียนบ้านพอก
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » กิจกรรม การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่ม กพศ.15 กู่ดู่ ฮิต RSS Feed
กิจกรรม การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่ม กพศ.15 กู่ดู่
  โรงเรียนบ้านพอกได้รับมอบหมายจากกลุ่ม กพศ. 15 กู่ดู่ ในการจัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่ม กพศ. 15 กู่ดู่ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2564
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ฮิต RSS Feed
กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
  โรงเรียนบ้านพอกได้จัด กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » กิจกรรม มอบทุนเสมอภาค ช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID -19 รูปภาพ จำนวน 10 รูป ฮิต RSS Feed
กิจกรรม มอบทุนเสมอภาค ช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID -19
  โรงเรียนได้จัดกิจกรรม มอบทุนเสมอภาค ช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID -19 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและเปิดบ้านวิชาการ รูปภาพ จำนวน 16 รูป ฮิต RSS Feed
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและเปิดบ้านวิชาการ
  โรงเรียนบ้านพอก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริงคุณธรรมฯ กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศและเปิดบ้านวิชาการ ในวันที่ 6 เมษายน 2564
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
► ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน
► หลูกสูตรแกนกลาง(ฉบับปรับปรุง 2560)
► ตัวชี้วัดและสาระแกนกลาง (กลุ่มสาระสังคมฯ)
► หลักสูตรต้านทุจริต อนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6
 
รายงานผลการสอบ
► ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
► Reading Test : RT1
► National Test : NT
► O-NET
แบบสำรวจ
งานอาชีพในชุมชนที่น่าสนใจมากที่สุด
ผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 0
คำแนะนำ: 0
เว็บที่น่าสนใจ

โรงเรียนบ้านพอก


ผู้จัดทำ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงชุติมา ลาลำโกน

E-Mail : nangfa_20@yahoo.comการสร้างหน้าเอกสาร: 0.07 วินาที