เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 84ที่นั่ง
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ดูแลเว็บ
เข้าสู่ระบบ
• ออกจากระบบ
ข้อมูลพื้นฐาน
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างสถานศึกษา
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนพัฒนาสถานศึกษา
O5 ข้อมูลการติดต่อ
     ► แผนที่
การประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A
O9 Social Network
  Facebook
การบริหารงาน
9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
        ► รอบ 6 เดือนแรก ปีการศึกษา 2563
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
        ► รายงานประจำปีการศึกษา 2562     
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
        ►
เว็บไซต์       
        ►
สลิบเงินเดือน
การบริหารเงินงบประมาณ
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
       ► รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2563
O20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ      
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ รายเดือน
      
ปีงบประมาณ 2563
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนฯ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การป้องกันการทุจริต
10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรณ์
แผนป้องกันการทุจริต
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
     ► รายงานผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2562

ผู้กำลังเข้าชม
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ผู้ใช้งาน
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: chutima
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 1

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 0
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 0
สถิติผู้เข้าชม
ผู้เยี่ยมชม
71309
คน ตั้งแต่ 18 เม.ย.2562
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์ » อบรมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) รูปภาพ จำนวน 4 รูป ฮิต RSS Feed
อบรมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
  โรงเรียนบ้านพอกได้จัดโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนบ้านพอกได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 รูปภาพ จำนวน 8 รูป ฮิต RSS Feed
โรงเรียนบ้านพอกได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
  องค์การบริหารตำบลกู่ ได้จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ณ สระบ้านกู่ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมเตรียมความพร้อม ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 รูปภาพ จำนวน 6 รูป ฮิต RSS Feed
กิจกรรมเตรียมความพร้อม ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
  โรงเรียนบ้านพอกได้รับความร่วมมือจากชุมชน ในการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 30 ตุลาคม 2562
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการพัฒนาอาชีพและทักษะชีวิตนักเรียนยากจนพิเศษ รูปภาพ จำนวน 9 รูป ฮิต RSS Feed
โครงการพัฒนาอาชีพและทักษะชีวิตนักเรียนยากจนพิเศษ
  โครงการพัฒนาอาชีพและทักษะชีวิตนักเรียนยากจนพิเศษ กิจกรมมตัดผมชาย วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านพอก อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รูปภาพ จำนวน 10 รูป ฮิต RSS Feed
ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  นำนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที 2,4,5,6 ร่วมกิจกรรม\\\"สัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก.
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมวันวิสาขบูชา รูปภาพ จำนวน 12 รูป ฮิต RSS Feed
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
  โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ทางคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านพอก ได้เข้าวัดทำบุญในวันวิสาขบูชา วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและค่านิยมฯ(กิจกรรมวันวันคริสต์มาส) รูปภาพ จำนวน 10 รูป ฮิต RSS Feed
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและค่านิยมฯ(กิจกรรมวันวันคริสต์มาส)
  โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ (กิจกรรมวันวันคริสต์มาส)
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม (กิจกรรมสภานักเรียน) รูปภาพ จำนวน 10 รูป ฮิต RSS Feed
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม (กิจกรรมสภานักเรียน)
  โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมสภานักเรียน การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมวันมาฆบูชา รูปภาพ จำนวน 12 รูป ฮิต RSS Feed
กิจกรรมวันมาฆบูชา
  โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ กิจกรรมวันสำคัญของชาติ (กิจกรรมวันมาฆบูชา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 )
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมไอศกรีมโบราณ รูปภาพ จำนวน 6 รูป ฮิต RSS Feed
กิจกรรมไอศกรีมโบราณ
  โครงการส่งเสริมทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ กิจกรรมไอศกรีมโบราณ
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการค่ายพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาไทย รูปภาพ จำนวน 4 รูป ฮิต RSS Feed
โครงการค่ายพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
  โครงการค่ายพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาไทย วันที่ 20 กันยายน 2563
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » อบรมดนตรพื้นบ้าน โครงการสืบสานศิลป์ ถิ่นชาวกูย รูปภาพ จำนวน 4 รูป ฮิต RSS Feed
อบรมดนตรพื้นบ้าน โครงการสืบสานศิลป์ ถิ่นชาวกูย
  โรงเรียนบ้านพอก ได้จัดโครงการสืบสานศิลป์ ถิ่นชาวกูย โดยได้รับความอนุเคราะห์ จากคุณครูคุณาพจน์ คลธา ครูโรงเรียนปรางค์กู่ และคณะนักเรียน มาให้ความรูเ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนบ้านพอกรับการนิเทศการเตรียมความพร้อม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 รูปภาพ จำนวน 6 รูป ฮิต RSS Feed
โรงเรียนบ้านพอกรับการนิเทศการเตรียมความพร้อม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
  โรงเรียนบ้านพอกได้รับการ นิเทศการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » กิจกรรม สร้างขวัญและกำลังใจ (อำลาคุณครู) รูปภาพ จำนวน 8 รูป ฮิต RSS Feed
กิจกรรม สร้างขวัญและกำลังใจ (อำลาคุณครู)
  เนื่อด้วยครูโรงเรียนบ้านพอก นางสาวสุณิสา ชนะมี ตำแหน่งครูวิกฤษโรงเรียนบ้านพอก ได้รับการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย ในวันที่ 16 ตุลาคม 2562
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ »  “งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ'' คุณครูประทุมทิพย์ ครบอยู่ รูปภาพ จำนวน 12 รูป ฮิต RSS Feed
 “งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ'' คุณครูประทุมทิพย์ ครบอยู่
  “งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ\\\'\\\' คุณครูประทุมทิพย์ ครบอยู่ วันที่ 28 กันยายน 2562 โดยคณะครูและลูกศิษย์ จากโรงเรียนบ้านพอก
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมค่ายบูรณาการ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และกิจกรรมห้องสมุด รูปภาพ จำนวน 10 รูป ฮิต RSS Feed
กิจกรรมค่ายบูรณาการ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และกิจกรรมห้องสมุด
  กิจกรรมค่ายบูรณาการ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และกิจกรรมห้องสมุด วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านพอก
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในโรงเรียน รูปภาพ จำนวน 18 รูป ฮิต RSS Feed
กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในโรงเรียน
  โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง คณะครูผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านพอกได้ร่วมทำบุญตักบา...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » รับการนิเทศจากผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 รูปภาพ จำนวน 6 รูป ฮิต RSS Feed
รับการนิเทศจากผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
  รับการนิเทศจาก ดร.ไพบูลย์ ศรีสุธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการส่งเสริมทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ  รูปภาพ จำนวน 10 รูป ฮิต RSS Feed
โครงการส่งเสริมทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ
  โครงการส่งเสริมทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ กิจกรรมการทำขนมเทียนและข้าวต้มมัดจากใบมะพร้าว
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » กิจกรรม หวัวบุญเบิกฟ้า รูปภาพ จำนวน 14 รูป ฮิต RSS Feed
กิจกรรม หวัวบุญเบิกฟ้า
  กิจกรรม หวัวบุญเบิกฟ้า จัดขึ้น ณ ปราสาทบ้านกู่ ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
► ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน
► หลูกสูตรแกนกลาง(ฉบับปรับปรุง 2560)
► ตัวชี้วัดและสาระแกนกลาง (กลุ่มสาระสังคมฯ)
► หลักสูตรต้านทุจริต อนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6
 
รายงานผลการสอบ
► ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
► Reading Test : RT1
► National Test : NT
► O-NET
แบบสำรวจ
งานอาชีพในชุมชนที่น่าสนใจมากที่สุด
ผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 0
คำแนะนำ: 0
เว็บที่น่าสนใจ

โรงเรียนบ้านพอก


ผู้จัดทำ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงชุติมา ลาลำโกน

E-Mail : nangfa_20@yahoo.comการสร้างหน้าเอกสาร: 0.07 วินาที