ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านกอกหวาน ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลครู
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ผลงานดีเด่น
กระดานข่าว
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
► ข้อมูลพื้นฐาน
► การประชาสัมพันธ์
► การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

9.2 การบริหารงาน
► การดำเนินงาน
► การปฏิบัติงาน
► การให้บริการ
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
► แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
► การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
9.4 การบริหารทรัพยากรบุคคล
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
10.1 การป้องกันการทุจริต
► เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
► การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
► การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
► แผนการป้องกันการทุจริต
O39 แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามฯรายไตรมาส
O41 รายงานผลการดำเนินการฯประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมภานในหน่วยงาน O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม

หมวด : กิจกรรมในโรงเรียน
กลุ่มข่าว :
ข่าวเด่น :  การทำน้ำหมักชีวภาพ ฮิต     ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ฮิต     พระธรรมทูต อบรมนักเรียน ฮิต     ทำบุญวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ปี 2563 ฮิต     ประชุมผู้ปกครอง เตรียมการเรียน DLTV ฮิต    
 การทำน้ำหมักชีวภาพ (อ่าน 34 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (09 ต.ค. 2563)25 สค 2563 นางรัตดี ไชยศรีษะ ปราชญ์ชาวบ้าน ให้ความรู้นักเรียนเรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 วันวิทย์ทยาสาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 39 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (09 ต.ค. 2563)22 สิงหาคม 2563 วันวิทย์ทยาสาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 วันแม่ประจำปี 2563 (อ่าน 29 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (09 ต.ค. 2563)11 สิงหาคม 2563 นายศิโรตม์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอกหวาน พร้อมคณะครูบุคลากร ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2563
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 34 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (09 ต.ค. 2563)23 กค 2563 ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พระธรรมทูต อบรมนักเรียน (อ่าน 33 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (09 ต.ค. 2563)13 กค 2563 พระธรรมทูตอบรมนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านกอกหวาน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 1/2563 (อ่าน 35 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (09 ต.ค. 2563)27 มิถุนายน 2563 ขอขอบคุณ ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านกอกหวาน ทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมพัฒนาโรงเรียน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมผู้ปกครอง เตรียมการเรียน DLTV (อ่าน 29 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (09 ต.ค. 2563)15 พฤษภาคม 2563 ประชุมผู้ปกครอง เตรียมการเรียน DLTV
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 จัดทำโต๊ะรับประทานอาหารนักเรียน (อ่าน 28 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (09 ต.ค. 2563)20 เมษายน 2563 นายศิโรตม์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน และช่าง จัดทำโต๊ะรับประทานอาหารนักเรียน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พัฒนารั้วเขียวเหลือง (อ่าน 35 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (09 ต.ค. 2563)21 มีนาคม 2563 ขอขอบคุณ คุณศราวุธ นวลสาย และคณะ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์บริจาคสี และทาสีรั้วให้กับโรงเรียนบ้านกอกหวาน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เลือกประธานนักเรียน ประจำปี 2563 (อ่าน 31 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (09 ต.ค. 2563)10 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 วันแห่งความสำเร็จ (อ่าน 28 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (09 ต.ค. 2563)20 มีนาคม 2563 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 33 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (09 ต.ค. 2563)10 มกราคม 2563 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (อ่าน 37 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (26 ก.ย. 2563)11 มกราคม 2562 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีทำบุญขึ้นอาคารปันรักให้น้อง  (อ่าน 29 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (26 ก.ย. 2563)10 มกราคม 2562 พิธีทำบุญขึ้นอาคารปันรักให้น้อง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ปัจฉิมนิเทศ และมอบวุฒิบัตร (อ่าน 9 ครั้ง)
โดย : admin (26 ก.ย. 2563)29 มีนาคม 2562 ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมอบวุฒิบัตรผู้จบการศึกษาปฐมวัย
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 วันวิสาขบูชา (อ่าน 3 ครั้ง)
โดย : admin (26 ก.ย. 2563)16 พฤษภาคม 2562 คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ วัดศรีประชาสามัคคี
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ค่ายต้นกล้าแห่งความดี (อ่าน 6 ครั้ง)
โดย : admin (26 ก.ย. 2563)26-28 มิถุนายน 2562 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน \"ค่ายต้นกล้าแห่งความดี\"
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 วันไหว้ครูประจำปี (อ่าน 4 ครั้ง)
โดย : admin (26 ก.ย. 2563)13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านกอกหวานจัดกิจกรรมวันไหว้ครู
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 คณะกรรมการนิเทศการอ่านเขียนของนักเรียน (อ่าน 9 ครั้ง)
โดย : admain (26 ก.ย. 2563)11 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการนิเทศการอ่านเขียนของนักเรียน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 7 ครั้ง)
โดย : admin (25 ก.ย. 2563)9 สิงหาคม กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 2
1 | 2  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 วันแห่งความสำเร็จ
19 ก.ย. 2563
 วันวิทย์ทยาสาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
09 ต.ค. 2563
 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
26 ก.ย. 2563
 พัฒนารั้วเขียวเหลือง
09 ต.ค. 2563
 พัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 1/2563
09 ต.ค. 2563
ทั้งหมด