_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาการลูกเสือไทย
ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาการลูกเสือไทย
_กองลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนบ้านไฮ โดยท่านผอ.บรรจบ สิงหร ผู้อำนวยการ นายสมยศ จันทะพันธ์และคณะผู้บังคับบัญชาฯ ได้นำลูกเสือและเนตรนารีสามัญ เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาการลูกเสือไทย ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ ร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 11 (พิมาย) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562...

ข่าวโดย : iWeepro
อ่าน 345 ครั้ง
วันที่ 11 ตุลาคม 2563
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 13:34:49:PM