_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมฯ Coding และวิทยาการคำนวณ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมฯ
_คุณครูทวีชัย วิเศษชาติ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านไฮ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้าน Coding และวิทยาการคำนวณ เมื่อวันที่ 28-29 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมจตุรมิตร สพป.ศรีสะเกษ เขต 3...

ข่าวโดย : iWeepro
อ่าน 270 ครั้ง
วันที่ 10 ตุลาคม 2563
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 13:49:31:PM