_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบรมเวปไซค์ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน
อบรมเวปไซค์ผู้บริหาร
_โรงเรียนบ้านไฮ ได้จัดอบรมเวปไซค์สำหรับผู้บริหารฯ ครูผู้สอน บุคลากร และนักเรียน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 โดยคุณครูทวีชัย วิเศษชาติ และคุณครูพัชราทิพ ศรีเลิศ เป็นวิทยากรให้การอบรมฯ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์...

ข่าวโดย : iWeepro
อ่าน 310 ครั้ง
วันที่ 10 ตุลาคม 2563
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 13:53:40:PM