_PRINT 
logo.gif

ข่าว : กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาด้านสหกรณ์ ปี พ.ศ.2563
กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาด้านสหกรณ์
_ด.ญ.จารุวรรณ เจียมพงษ์ และด.ญ.วันวิสา เกษหอม ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านไฮ เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาด้านสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 ได้รับรางวัลชมเชย 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยมีคุณครูประนอมพันธ์ คำมา หัวหน้างานวิชาการ และคุณครูพุธทัยวรรณ วิเศษชาติ ครูผู้ฝึกสอน เป็นผู้ควบคุมดูแล ณ หอประชุมศรีสวัสดิ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด...

ข่าวโดย : iWeepro
อ่าน 319 ครั้ง
วันที่ 10 ตุลาคม 2563
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 13:16:23:PM