Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 112155 View view 54.81.77.114 rss feed
 
 
  หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมดปเอกสารประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) จำนวน 2 รายการ
: 08/03/2018
: 09:45 น.
anekpongประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) จำนวน 2 รายการ
: 08/03/2018
: 09:45 น.
anekpongประกาศเรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
: 06/03/2018
: 09:45 น.
anekpongนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
: 06/03/2018
: 09:45 น.
anekpongประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานสึกษาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2561
: 05/03/2018
: 09:45 น.
anekpongร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) จำนวน 2 รายการ
: 02/03/2018
: 09:45 น.
anekpongร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) จำนวน 2 รายการ
: 02/03/2018
: 09:45 น.
anekpongยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็
: 02/03/2018
: 09:45 น.
anekpongประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี
: 15/02/2018
: 09:45 น.
anekpongเรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน
: 15/02/2018
: 09:45 น.
anekpongรับสมัตรคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้าง ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)
: 09/02/2018
: 09:45 น.
anekpongประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 02/021/2018
: 09:45 น.
anekpongประกาศราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
: 02/021/2018
: 09:45 น.
anekpongประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้าง ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายละเอียดดังแนบ
: 02/021/2018
: 09:45 น.
anekpongรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นอัตราจ้าง ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จ้างเหมาบริการรายเดือน) รายละเอียดดังแนบ
: 01/02/2018
: 09:45 น.
anekpongร่าง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
: 27/01/2018
: 14:30 น.
anekpongร่าง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
: 27/01/2018
: 14:30 น.
anekpongการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561
: 18/01/2018
: 14:30 น.
anekpongแผนจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วย 1 ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
: 18/01/2018
: 14:30 น.
anekpongราคากลางระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
: 18/01/2018
: 14:30 น.
anekpongราคากลางระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.
: 18/01/2018
: 14:30 น.
anekpongราคากลางรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี.
: 18/01/2018
: 14:32 น.
anekpongประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้าง ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จ้างเหมาบริการรายเดือน) รายละเอียดดังแนบ
: 18/01/2018
: 14:30 น.
anekpongประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2561
: 12/01/2018
: 14:30 น.
anekpongยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 10/01/2018
: 14:30 น.
anekpongเชิญประชุมทางไกล(Conferrence)ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
: 27/12/2017
: 13:30 น.
anekpongประกาศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 18/12/2017
: 13:30 น.
anekpongประกาศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 18/12/2017
: 13:30 น.
anekpongขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (ตามประกาศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ลงวันที่ 21 เมษายน 2560) ลำดับที่ 45 - 53 ตอบแบบแสดงความจำนง หรือ ไม่มีความจำนงไปขึ้นบัญชีอื่น
: 15/12/2017
: 13:30 น.
anekpongการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ระดับภาคครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560
: 14/12/2017
: 13:30 น.
anekpongประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
: 21/11/2017
: 13:30 น.
anekpongแบบแสดงความจำนงเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)ในบัญชีอื่น
: 11/11/2017
: 13:30 น.
anekpongประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
: 16/10/2017
: 08:03 น.
anekpongการทดลองระบบทดสอบครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วยระบบ TEPE Online (เสมือนจริง)
: 16/10/2017
: 07:03 น.
anekpongการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2560
: 06/08/2017
: 12:21 น.
anekpongการกู้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่ หมดเขตภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
: 27/07/2017
: 07:48 น.
anekpongการสำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ของ ร.ร.ขนาดเล็ก
: 19/07/2017
: 04:25 น.
anekpongประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
: 05/07/2017
: 09:50 น.
anekpongประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อม Application สำหรับโรงเรียน ด้วยวิธีตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ 2560
: 03/07/2017
: 13:36 น.
anekpongประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
: 29/06/2017
: 02:40 น.
anekpongโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ของข้าราชการในสังกัด จำนวน 66 ราย
: 27/06/2017
: 04:54 น.
anekpongงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560
: 23/06/2017
: 03:14 น.
anekpongตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
: 20/06/2017
: 04:32 น.
anekpongประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลกรณีเปลี่ยนตำแหน่ง และหรือรับย้าย และหรือรับโอนให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
: 16/10/2017
: 07:08 น.
anekpongประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
: 14/06/2017
: 09:57 น.
anekpongประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ
: 13/06/2017
: 10:01 น.
anekpongขอให้ข้าราชการที่เข้าร่วม การอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา (Professional Learning Community:PLC) ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 แต่งกายด้วยชุดสุภาพกาเกงขาย
: 13/06/2017
: 02:57 น.
anekpongการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)
: 18/05/2017
: 13:58 น.
anekpongประกาศประกวดราคา และเอกสารประกวดราคา ซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
: 17/05/2017
: 04:19 น.
adminขอความอนุเคราะห์ครูเข้าร่วมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบพี่เลี้ยง
: 09/05/2017
: 11:13 น.
anekpongร่างประกวดราคาซื้อ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) จำนวน ๒ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเ
: 04/05/2017
: 10:14 น.
anekpongยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 02/05/2017
: 04:19 น.
anekpongด่วน...ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อนกับโรงเรียนสังกัดอื่น
: 27/04/2017
: 08:42 น.
adminการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online
: 27/04/2017
: 08:42 น.
anekpongการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.ศรีสะเกษ)
: 25/04/2017
: 07:53 น.
anekpongประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
: 24/04/2017
: 09:12 น.
anekpongขอชี้แจงกรณีการสอบคัดเลือกพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ไม่ตรงตามกำหนดเวลาในตารางสอบ
: 21/04/2017
: 05:15 น.
anekpongเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราว
: 21/04/2017
: 05:28 น.
anekpongเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
: 11/04/2017
: 14:22 น.
anekpongประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2560
: 31/03/2017
: 04:26 น.
anekpongประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 30/03/2017
: 05:31 น.
anekpongร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการสอนสำหรับสถานศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 21/03/2017
: 03:32 น.
anekpongตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 2560
: 28/03/2017
: 02:58 น.
anekpongแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน ให้กับโรงเรียนในสังกัด
: 20/03/2017
: 10:13 น.
anekpongเรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 20/03/2017
: 08:11 น.
anekpongร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์
: 14/03/2017
: 03:21 น.
adminราคากลางระบบคอมพิวเตอร์
: 08/03/2017
: 03:45 น.
adminสื่อการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องหมายจราจร
: 06/03/2017
: 08:48 น.
anekpongขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ Obecmail
: 02/03/2017
: 05:08 น.
adminการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
: 07/03/2017
: 04:31 น.
anekpongการทดสอบประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ฯ
: 28/02/2017
: 05:42 น.
anekpongการประชุมส่งเสริมการดำเนินการรับนักเรียนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 และขยายผลการใช้งานระบบคัดกรองนักเรียนยากจนฯ
: 14/02/2017
: 09:21 น.
adminการขยายเวลาดำเนินการคัดเลือกและยกย่องครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้(Active Teacher Award)
: 14/02/2017
: 05:37 น.
adminการสมัครรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560
: 28/02/2017
: 05:14 น.
adminขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม
: 19/01/2017
: 10:47 น.
adminการคัดเลือกการดำเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี พ.ศ.2560
: 19/01/2017
: 10:42 น.
adminการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น สาขาครูสังคม ประจำปี 2560
: 19/01/2017
: 10:39 น.
adminขอความร่วมมือเสนอรายชื่อบุคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยฯ
: 19/01/2017
: 10:35 น.
adminโครงการการปฐมนิเทศ
: 28/02/2017
: 05:14 น.
adminการรายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ของสถานศึกษาฯ
: 21/12/2016
: 07:10 น.
นุชษราวรรณปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนประชารัฐให้เป็นปัจจุบัน (17 โรงเรียน)
: 08/12/2016
: 03:45 น.
นุชษราวรรณประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ ปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีตกลงราคา
: 19/01/2017
: 10:27 น.
anekpongการรายงานผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE OnLine
: 24/11/2016
: 02:47 น.
anekpongตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
: 15/11/2016
: 11:00 น.
anekpongคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
: 01/11/2016
: 04:49 น.
anekpongเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายการ eng Hour สำหรับระดับประถมศึกษาปีที่ 1
: 27/10/2016
: 08:22 น.
anekpongประกาศ โรงเรียนบ้านหนองระเยียว เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู สปช.๓๐๑/๒๖ (ปี๒๕๓๙)
: 25/10/2016
: 08:40 น.
anekpongประกาศ โรงเรียนบ้านโพนปลัด เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง ๔ที่/๔๙ และลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบกรมพลศึกษา
: 25/10/2016
: 08:36 น.
anekpongประกาศ โรงเรียนบ้านผือ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖ และก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบกรมพลศึกษา
: 11/11/2016
: 06:30 น.
anekpongการประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3)
: 25/10/2016
: 02:45 น.
anekpongขอความอนุเคราะห์ โรงเรียนที่ยังไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันข้อมูลครูผู้สอนวิชาวิทย์ คณิต ช่วงชั้นที่ 3 ( ม.1-3) รายงานข้อมูลภายในวันนี้
: 21/10/2016
: 10:06 น.
anekpongแจ้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 สังกัด สพป.ศก.3
: 20/10/2016
: 06:27 น.
นุชษราวรรณการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
: 19/10/2016
: 07:48 น.
นุชษราวรรณประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมฯ
: 14/10/2016
: 05:20 น.
นุชษราวรรณการประชุมสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2559 เรื่อง
: 14/10/2016
: 05:21 น.
นุชษราวรรณประกาศผู้ชนะเสนอราคาฯ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
: 14/10/2016
: 05:21 น.
นุชษราวรรณการรายงานข้อมูล โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษา รอบ 6 เดือนหลัง
: 21/09/2016
: 03:25 น.
นุชษราวรรณโครงการพัฒนาภาวะผู้นำ Leadership Skill
: 06/10/2016
: 06:58 น.
นุชษราวรรณการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
: 13/09/2016
: 02:01 น.
นุชษราวรรณประชาสัมพันธ์ การอบรมการสร้างและแข่งขันเครื่องบินร่อนประเภทเดินตาม
: 09/09/2016
: 09:49 น.
anekpongการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพป.ศก.3
: 06/10/2016
: 06:59 น.
anekpongการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพป.ศก.3
: 01/09/2016
: 05:50 น.
นุชษราวรรณการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2559)
: 01/09/2016
: 05:46 น.
นุชษราวรรณการวางแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา 10 ปี สังกัด สพฐ.
: 24/08/2016
: 08:40 น.
นุชษราวรรณการจัดสรรงบประมาณนำร่องปลอดขยะ (Zero Waste School)
: 11/08/2016
: 09:37 น.
นุชษราวรรณประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ
: 10/08/2016
: 05:58 น.
anekpongการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
: 11/08/2016
: 11:08 น.
anekpongด่วนที่สุด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ขอแจ้งปรับเปลี่ยนปฏิทินการดำเนินโครงการคูปองพัฒนาครูจากวันที่ 6 ส.ค. 59
: 04/08/2016
: 10:12 น.
anekpongด่วนที่สุด!!! การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
: 09/08/2016
: 11:07 น.
นุชษราวรรณการย้ายข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2559 (ย้ายภายในเขต และระหว่าง สพท.)
: 04/08/2016
: 10:08 น.
นุชษราวรรณประกาศผลการคัดเลือกฯบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
: 04/08/2016
: 10:09 น.
anekpongโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพป.ศก.3
: 27/07/2016
: 11:53 น.
นุชษราวรรณรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก ว.13 (กรณีเกษียณอายุราชการ)
: 27/06/2016
: 02:26 น.
anekpongการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Onlne
: 19/06/2016
: 09:32 น.
adminเรื่อง ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย ในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 59
: 27/07/2016
: 11:53 น.
anekpongประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให่ดำรงตำแหน่งวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
: 16/06/2016
: 15:45 น.
anekpongรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38 ค.(2) (เพิ่มเติม)
: 13/06/2016
: 04:18 น.
anekpongเรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
: 15/06/2016
: 14:11 น.
anekpongการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
: 10/06/2016
: 09:10 น.
anekpongรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค.(2)
: 13/06/2016
: 04:06 น.
anekpongประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด
: 10/06/2016
: 07:08 น.
anekpongประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทน และระบบปฏิบัติการสำหรับโรงเรียน
: 08/06/2016
: 10:06 น.
anekpongประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด
: 09/06/2016
: 11:32 น.
anekpongการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 40 พ.ศ.2559
: 08/06/2016
: 03:36 น.
anekpongกิจกรรม "สร้างสรรค์ส่งเสริม พูนเพิ่มการอ่าน กิจกรรมบูรณาการ สืบสานสารานุกรมไทย"
: 08/06/2016
: 03:34 น.
anekpongเรื่อง ความต้องการอัตราครู ปีการศึกษา 2559
: 08/06/2016
: 06:42 น.
anekpongเรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลวำเร็จเป็นที่ปรจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง
: 07/06/2016
: 07:42 น.
anekpongการประกวด "ครูคณิตศาสตร์...ผู้พัฒนาตน"
: 07/06/2016
: 07:38 น.
anekpongการอบรมพัฒนาทักษะการคิดตามแนว BBL โดยใช้ Inter Active Notebook

: 07/06/2016
: 03:49 น.
anekpongการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยและรายงานผลการอ่านผ่านระบบ e-Mes
: 07/06/2016
: 03:47 น.
anekpongข้อมูลเผยแพร่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึง 30 มิย.59
: 29/11/2016
: 02:23 น.
anekpongโครงการ"ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2560
: 02/06/2016
: 07:49 น.
anekpongพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
: 02/06/2016
: 06:06 น.
anekpongโครงการบริการวิชาการ ฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2559
: 02/06/2016
: 06:01 น.
anekpongโครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559
: 07/06/2016
: 03:38 น.
anekpongการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2559
: 01/06/2016
: 01:37 น.
anekpongประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด
: 27/05/2016
: 02:07 น.
anekpongประชาสัมพันธ์การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2)
: 08/06/2016
: 06:23 น.
anekpongกาประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
: 23/05/2016
: 08:09 น.
adminรายชื่อโรงเรียนเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559
: 25/05/2016
: 08:10 น.
adminการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศทางการศึกษา-ปีการศึกษา-2559
: 23/05/2016
: 07:19 น.
adminการสม้ครเข้ารับการคัดเลือกหลักสูตรการเมืองการปกครอง รุ่นที่ 20 สถาบันพระปกเกล้า
: 04/05/2016
: 02:16 น.
anekpongการจัดทำข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในรอบสิ้นปี 2558
: 29/04/2016
: 07:40 น.
anekpongประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เรื่องการสมัครสอบ-ประกาศสอบ และการจัดซื้อ-จัดจ้าง
: 03/05/2016
: 07:02 น.
anekpong
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140  เบอร์โทรติดต่อ  045-671259,Fax 04567-1333
ติดต่อผู้ดูแล sisaket3@windowslive.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย ทีมงาน ITEC สพป.ศรีสะเกษ เขต 3