ǻЪѹ
Facebook˹á|ؤҡ|ǻЪѹ|͡ôǹŴ|мŧҹԪҡ|ҾԨ|Դ͡Ԩ|ش|view 364720 View view 54.198.92.22 rss feed
 
 
  ˹á > ǻЪѹปเอกสารประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒ
: 08/03/2018
: 09:45 น.
anekpongประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒน
: 08/03/2018
: 09:45 น.
anekpongประกาศเรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึก
: 06/03/2018
: 09:45 น.
anekpongนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ
: 06/03/2018
: 09:45 น.
anekpongประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถ
: 05/03/2018
: 09:45 น.
anekpongร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการ
: 02/03/2018
: 09:45 น.
anekpongร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการ
: 02/03/2018
: 09:45 น.
anekpongยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนา
: 02/03/2018
: 09:45 น.
anekpongประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
: 15/02/2018
: 09:45 น.
anekpongเรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตร
: 15/02/2018
: 09:45 น.
anekpongรับสมัตรคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้าง ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค
: 09/02/2018
: 09:45 น.
anekpongประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา
: 02/021/2018
: 09:45 น.
anekpongประกาศราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณา
: 02/021/2018
: 09:45 น.
anekpongประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้าง ตามโครงก
: 02/021/2018
: 09:45 น.
anekpongรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเ
: 01/02/2018
: 09:45 น.
anekpongร่าง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ป
: 27/01/2018
: 14:30 น.
anekpongร่าง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนา
: 27/01/2018
: 14:30 น.
anekpongการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 25
: 18/01/2018
: 14:30 น.
anekpongแผนจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน รายการค่าครุัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วย 1 ล้านบ
: 18/01/2018
: 14:30 น.
anekpongราคากลางระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณาพการศึ
: 18/01/2018
: 14:30 น.
anekpongราคากลางระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ประจำปีงบประ
: 18/01/2018
: 14:30 น.
anekpongราคากลางรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี
: 18/01/2018
: 14:32 น.
anekpongประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้าง ตามโครงการครูผู้ท
: 18/01/2018
: 14:30 น.
anekpongประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอ
: 12/01/2018
: 14:30 น.
anekpongยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอก
: 10/01/2018
: 14:30 น.
anekpongเชิญประชุมทางไกล(Conferrence)ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเท
: 27/12/2017
: 13:30 น.
anekpongประกาศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเ
: 18/12/2017
: 13:30 น.
anekpongประกาศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ด้ว
: 18/12/2017
: 13:30 น.
anekpongขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรี
: 15/12/2017
: 13:30 น.
anekpongการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจ
: 14/12/2017
: 13:30 น.
anekpongประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ
: 21/11/2017
: 13:30 น.
anekpongแบบแสดงความจำนงเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้า
: 11/11/2017
: 13:30 น.
anekpongประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ
: 16/10/2017
: 08:03 น.
anekpongการทดลองระบบทดสอบครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วยระบบ TEPE Online (
: 16/10/2017
: 07:03 น.
anekpongการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ป
: 06/08/2017
: 12:21 น.
anekpongการกู้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ดาวน์โหลดแ
: 27/07/2017
: 07:48 น.
anekpongการสำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ของ ร.ร.ขนาดเล็ก
: 19/07/2017
: 04:25 น.
anekpongประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรา
: 05/07/2017
: 09:50 น.
anekpongประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อม Application สำหรับโรง
: 03/07/2017
: 13:36 น.
anekpongประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้า
: 29/06/2017
: 02:40 น.
anekpongโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ของข้าราชการในสังกัด
: 27/06/2017
: 04:54 น.
anekpongงบทดลองประจำเดือนพฤษาคม 2560
: 23/06/2017
: 03:14 น.
anekpongตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการ
: 20/06/2017
: 04:32 น.
anekpongประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลกรณีเปลี่ยนตำแหน่ง และหรือรับย้
: 16/10/2017
: 07:08 น.
anekpongประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
: 14/06/2017
: 09:57 น.
anekpongประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครง
: 13/06/2017
: 10:01 น.
anekpongขอให้ข้าราชการที่เข้าร่วม การอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ “ชุมชนแห่งกา
: 13/06/2017
: 02:57 น.
anekpongการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)
: 18/05/2017
: 13:58 น.
anekpongประกาศประกวดราคา และเอกสารประกวดราคา ซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่
: 17/05/2017
: 04:19 น.
adminขอความอนุเคราะห์ครูเข้าร่วมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักย
: 09/05/2017
: 11:13 น.
anekpongร่างประกวดราคาซื้อ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุป
: 04/05/2017
: 10:14 น.
anekpongยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงก
: 02/05/2017
: 04:19 น.
anekpongด่วน...ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อนกับโรงเรียนสังกัดอื่น
: 27/04/2017
: 08:42 น.
adminการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ
: 27/04/2017
: 08:42 น.
anekpongการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.ศรีสะเ
: 25/04/2017
: 07:53 น.
anekpongประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักง
: 24/04/2017
: 09:12 น.
anekpongขอชี้แจงกรณีการสอบคัดเลือกพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ไม่ตรงตาม
: 21/04/2017
: 05:15 น.
anekpongเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสร
: 21/04/2017
: 05:28 น.
anekpongเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
: 11/04/2017
: 14:22 น.
anekpongประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรั
: 31/03/2017
: 04:26 น.
anekpongประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณา
: 30/03/2017
: 05:31 น.
anekpongร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการสอ
: 21/03/2017
: 03:32 น.
anekpongตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจ
: 28/03/2017
: 02:58 น.
anekpongแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบปฏิ
: 20/03/2017
: 10:13 น.
anekpongเรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึ
: 20/03/2017
: 08:11 น.
anekpongร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์
: 14/03/2017
: 03:21 น.
adminราคากลางระบบคอมพิวเตอร์
: 08/03/2017
: 03:45 น.
adminสื่อการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องหมายจราจร
: 06/03/2017
: 08:48 น.
anekpongขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ Obecmail
: 02/03/2017
: 05:08 น.
adminการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีง
: 07/03/2017
: 04:31 น.
anekpongการทดสอบประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ฯ
: 28/02/2017
: 05:42 น.
anekpongการประชุมส่งเสริมการดำเนินการรับนักเรียนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 และ
: 14/02/2017
: 09:21 น.
adminการขยายเวลาดำเนินการคัดเลือกและยกย่องครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้(Active Te
: 14/02/2017
: 05:37 น.
adminการสมัครรับรางวัลบริการาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560
: 28/02/2017
: 05:14 น.
adminขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม
: 19/01/2017
: 10:47 น.
adminการคัดเลือกการดำเนินงานที่ส่งเสริมคุณาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลส
: 19/01/2017
: 10:42 น.
adminการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น สาขาครูสังคม ประจำปี 2560
: 19/01/2017
: 10:39 น.
adminขอความร่วมมือเสนอรายชื่อบุคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป
: 19/01/2017
: 10:35 น.
adminโครงการการปฐมนิเทศ
: 28/02/2017
: 05:14 น.
adminการรายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ของสถานศึกษาฯ
: 21/12/2016
: 07:10 น.
นุชษราวรรณปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนประชารัฐให้เป็นปัจจุบัน (17 โร
: 08/12/2016
: 03:45 น.
นุชษราวรรณประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุัณฑ์ จำนวน 11 รายการ ปีงบประมาณ 2560 โดยวิธ
: 19/01/2017
: 10:27 น.
anekpongการรายงานผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือารกิจและพื้นท
: 24/11/2016
: 02:47 น.
anekpongตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจ
: 15/11/2016
: 11:00 น.
anekpongคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดเรียน าคเรียนท
: 01/11/2016
: 04:49 น.
anekpongเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายการ eng Hour สำหรับระดับประถมศึกษา
: 27/10/2016
: 08:22 น.
anekpongประกาศ โรงเรียนบ้านหนองระเยียว เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ส
: 25/10/2016
: 08:40 น.
anekpongประกาศ โรงเรียนบ้านโพนปลัด เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิ
: 25/10/2016
: 08:36 น.
anekpongประกาศ โรงเรียนบ้านผือ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖
: 11/11/2016
: 06:30 น.
anekpongการประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตาสตร์ ช่วงชั้
: 25/10/2016
: 02:45 น.
anekpongขอความอนุเคราะห์ โรงเรียนที่ยังไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันข้อมูลคร
: 21/10/2016
: 10:06 น.
anekpongแจ้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 สังกัด ส
: 20/10/2016
: 06:27 น.
นุชษราวรรณการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
: 19/10/2016
: 07:48 น.
นุชษราวรรณประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จ
: 14/10/2016
: 05:20 น.
นุชษราวรรณการประชุมสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2559 เรื่อง
: 14/10/2016
: 05:21 น.
นุชษราวรรณประกาศผู้ชนะเสนอราคาฯ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
: 14/10/2016
: 05:21 น.
นุชษราวรรณการรายงานข้อมูล โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษา รอ
: 21/09/2016
: 03:25 น.
นุชษราวรรณโครงการพัฒนาาวะผู้นำ Leadership Skill
: 06/10/2016
: 06:58 น.
นุชษราวรรณการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
: 13/09/2016
: 02:01 น.
นุชษราวรรณประชาสัมพันธ์ การอบรมการสร้างและแข่งขันเครื่องบินร่อนประเทเดินตาม
: 09/09/2016
: 09:49 น.
anekpongการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข
: 06/10/2016
: 06:59 น.
anekpongการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข
: 01/09/2016
: 05:50 น.
นุชษราวรรณการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2559)
: 01/09/2016
: 05:46 น.
นุชษราวรรณการวางแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา 10 ปี สังกัด สพฐ.
: 24/08/2016
: 08:40 น.
นุชษราวรรณการจัดสรรงบประมาณนำร่องปลอดขยะ (Zero Waste School)
: 11/08/2016
: 09:37 น.
นุชษราวรรณประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแ
: 10/08/2016
: 05:58 น.
anekpongการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
: 11/08/2016
: 11:08 น.
anekpongด่วนที่สุด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ขอแจ้งปรับเปลี่ยนปฏิทินการดำเนินโครงการค
: 04/08/2016
: 10:12 น.
anekpongด่วนที่สุด!!! การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
: 09/08/2016
: 11:07 น.
นุชษราวรรณการย้ายข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปร
: 04/08/2016
: 10:08 น.
นุชษราวรรณประกาศผลการคัดเลือกฯบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เลื่อนขึ้นดำ
: 04/08/2016
: 10:09 น.
anekpongโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรง
: 27/07/2016
: 11:53 น.
นุชษราวรรณรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก ว.13 (กรณีเกษียณอายุราชการ)
: 27/06/2016
: 02:26 น.
anekpongการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดารกิจและพื้นที่การ
: 19/06/2016
: 09:32 น.
adminเรื่อง ประกาศผลการแข่งขันทักษะาษาไทย ในวันาษาไทยแห่งชาติ ปี 59
: 27/07/2016
: 11:53 น.
anekpongประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับประเมินผลงานเพื่อเลื
: 16/06/2016
: 15:45 น.
anekpongรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกข้าราชการครูและบุคล
: 13/06/2016
: 04:18 น.
anekpongเรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำน
: 15/06/2016
: 14:11 น.
anekpongการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอ
: 10/06/2016
: 09:10 น.
anekpongรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกข้าราชการครูและบุคล
: 13/06/2016
: 04:06 น.
anekpongประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเด
: 10/06/2016
: 07:08 น.
anekpongประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) ระบบคอมพิวเตอร์พ
: 08/06/2016
: 10:06 น.
anekpongประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวร
: 09/06/2016
: 11:32 น.
anekpongการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 40 พ.ศ.2559
: 08/06/2016
: 03:36 น.
anekpongกิจกรรม "สร้างสรรค์ส่งเสริม พูนเพิ่มการอ่าน กิจกรรมบูรณาการ สืบสานสาร
: 08/06/2016
: 03:34 น.
anekpongเรื่อง ความต้องการอัตราครู ปีการศึกษา 2559
: 08/06/2016
: 06:42 น.
anekpongเรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพ
: 07/06/2016
: 07:42 น.
anekpongการประกวด "ครูคณิตศาสตร์...ผู้พัฒนาตน"
: 07/06/2016
: 07:38 น.
anekpongการอบรมพัฒนาทักษะการคิดตามแนว BBL โดยใช้ Inter Active Notebook

: 07/06/2016
: 03:49 น.
anekpongการพัฒนาการเรียนการสอนาษาไทยและรายงานผลการอ่านผ่านระบบ e-Mes
: 07/06/2016
: 03:47 น.
anekpongข้อมูลเผยแพร่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่ต้นปีงบป
: 29/11/2016
: 02:23 น.
anekpongโครงการ"ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2560
: 02/06/2016
: 07:49 น.
anekpongพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
: 02/06/2016
: 06:06 น.
anekpongโครงการบริการวิชาการ ฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2559
: 02/06/2016
: 06:01 น.
anekpongโครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559
: 07/06/2016
: 03:38 น.
anekpongการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ
: 01/06/2016
: 01:37 น.
anekpongประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแ
: 27/05/2016
: 02:07 น.
anekpongประชาสัมพันธ์การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุ
: 08/06/2016
: 06:23 น.
anekpongกาประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื
: 23/05/2016
: 08:09 น.
adminรายชื่อโรงเรียนเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารส
: 25/05/2016
: 08:10 น.
adminการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศทางการศึกษา-ปีการ
: 23/05/2016
: 07:19 น.
adminการสม้ครเข้ารับการคัดเลือกหลักสูตรการเมืองการปกครอง รุ่นที่ 20 สถาบันพ
: 04/05/2016
: 02:16 น.
anekpongการจัดทำข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในรอบสิ้นปี 2558
: 29/04/2016
: 07:40 น.
anekpongประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เรื่องการสมัครสอบ-ประกาศสอบ และการจัดซื้อ-จัดจ้
: 03/05/2016
: 07:02 น.
anekpong
 
 
 
§
- ºؤҡ
- ǻЪѹҡ˹§ҹ
- źٻԨ
- źԴ
- ͡ôǹŴ

- ŧҹԪҡкʹ
- ŧҹաԨ
- ἹԹҧ
- к
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140  õԴ  045-671259,Fax 04567-1333
Դͼ sisaket3@windowslive.com
Facebook    rss feed

䫵Ѻ͹ ҹ ITEC ʾ. ࢵ 3