"นักเรียนอ่านออกเขียนได้  ครูใส่ใจยกระดับผลสัมฤทธิ์  มีจิตพัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมเปลี่ยนแปลงห้องเรียนสุขสันต์  สู่ประกันคุณภาพภายใน"
เว็บไซต์กลุ่มภารกิจ

อำนวยการ
(กลุ่มงานประชาสัมพันธ์)
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

logo
sahavicha
google

ล็อคอินสพป.ศก. เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้เปิดช่องทางให้โรงเรียนในสังกัดฝากข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ ท่าน สามารถส่งข่าวมาได้ที่  E-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   face1 : สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 icon new icon new
เพลงเขตสุจริต สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 >>ดาวน์โหลด<<

 

icon hotเรียน ผอ.โรงเรียนทุกโรงเรียนที่มีครูพี่เลี้ยงเด็กพิการฯ ขอให้โรงเรียนส่งสัญญาจ้างต่อเนื่องระยะ 1 เดือน(ก.ย.58)จำนวน2ชุด ภายในวันที่ 13 ส.ค. 58 รายละเอียด
icon hot อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลกลาง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ระหว่างวันที่ 3 - 6 สิงหาคม 2558 ณ บ้านสวนคุณตา แอนด์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียด
icon hot การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  รายละเอียด
icon hot ประกาศ สพป.ศก.3 เรื่อง การสรรหาและเลือกผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ รายละเอียด
icon hot การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ โรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2558  รายละเอียด
icon hot งบประมาณและราคากลางในการจัดซื้อระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงานฯ เงินงบประมาณ 2556  รายละเอียด
         **เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อม Application  สำหรับโรงเรียน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)  รายละเอียด
          **เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด
icon hot การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  รายละเอียด
icon hotประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงบริเวณและสิ่งก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 รายละเอียด
icon hotเรื่องโครกรนำร่องคูปองพัฒนาครู **ดาวน์โหลดที่นี่**
icon hotการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 รายละเอียดและ(username-password)
icon hotเรื่อง  การสรรหาและการเลือกกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา รับสมัครทุกตำแหน่ง ระหว่างวันที่  ๒๗ - ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ในวัน และเวลาราชการ"  **ดาวน์โหลดที่นี่**
icon hotเรื่อง การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ"BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่" รายละเอียด
icon hotระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๖/ ๒๕๕๘ ดาวน์โหลด
icon hotเรื่อง การประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 รายละเอียด
icon hot ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร เรื่อง การมอบพันธกิจขับเคลื่อนการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียน รองรับการเปลี่ยนผ่านประเทศด้วยการปฏิรูปการศึกษา  ดาวน์โหลด
icon hotร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงบริเวณและสิ่งก่อสร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 และ เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง รายละเอียด
icon hotเรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2558  รายละเอียด
icon hotเรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 รายละเอียด
icon hot ดาวน์โหลดข้อมูลจำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2558 จำแนกเป็นรายโรงเรียน และรายชั้นเรียน
icon hot เรื่อง ราคากลางปรับปรุงบริเวณและสิ่งก่อสร้างของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  รายละเอียด
icon hot เรื่อง การรายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล(ID Plan)ของสถานศึกษา และการได้รับการพัฒนาในปีงบประมาณ 2558 รายละเอียด
icon hotแจ้ง เลื่อนการแสดงคอนเสิร์ต  ยิ่งยง  ยอดบัวงาม"จากวันที่ 26 มิถุนายน  2558 เป็นวันที่ 5 กันยายน 2558
icon hot การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2558 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  รายละเอียด

icon hotแก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลด

icon hot เรื่อง คำขอตั้งงบประมาณงบลงทุนปี 2559-2560  ดาวน์โหลดรายละเอียด

icon hot ขออนุมัติงบประมาณปี 2558 ค่าตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง  รายละเอียด

icon hot เรื่อง แก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ดาวน์โหลด

icon hotเรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง รายละเอียด
icon hot ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ รายละเอียด
icon hot ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รายละเอียด
icon hot แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ดาวน์โหลด
icon hot การติดตาม ตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดาวน์โหลด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มภารกิจ

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาปีการศึกษา 2558

**ข้อมูลจำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2558 จำแนกเป็นรายโรงเรียน และรายชั้นเรียน
**รายชื่อและจำนวนนักเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขยายโอกาส (92/58 แห่ง)

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557

icon hot รายชื่อนักเรียนทั้งหมดภายในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  
icon hot ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (ฉบับเต็ม)  
icon hot รายชื่อโรงเรียนจำแนกตามประเภท (ขนาดเล็ก/ประถมฯ/ขยายโอกาส/สังกัดอื่น)  
icon hot สารสนเทศจำนวนนักเรียน ครู+ผู้บริหาร ที่อยู่ ชื่อผู้บริหาร สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  
icon hot ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมดแยก ชาย หญิง รายชื่อผู้บริหาร แยกเป็นสังกัด  
icon hot ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ รวมทุกสังกัด (สพป.ศก.3/อปท./สพม.28/สช.)  
icon hot รายชื่อนักเรียน (น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน)  
icon hot รายชื่อนักเรียนด้อยโอกาส  
icon hot รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก พร้อมจำนวนนักเรียน  
ผอ.สพป.ศก.3
yaowalak
นางเยาวลักษณ์ คงพูล
ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

แนะนำเว็บไซต์โรงเรียน

ชมรม ร.ร.ขนาดเล็ก
กลุ่ม กพศ.กันทราศรีปราสาท
กลุ่ม กพศ.ไพรบึง
กลุ่ม กพศ.ใจดี-ห้วยสำราญ


♦ บ้านคะนาสามัคคี
♦ 
บ้านปราสาทเยอ
บ้านตูม

♦ 
บ้านตะเคียนบังอีง
วนาสวรรค์
บ้านอังกุล
 
บ้านห้วยตามอญ
บ้านตะเคียนช่างเหล็ก
บ้านตะเคียนราม
บ้านโนนสมบูรณ์ฯ
ชุมชนบ้านหัวเสือ
บ้านกันจาน
บ้านตาเจา

ศรีสะอาดวิทยาคม
บ้านสร้างใหญ่
บ้านชำแระกลาง
บ้านกันโทรกประชาสรรค์
บ้านติ้ว
บ้านตราด
บ้านตรอย
บ้านหนองเพดาน
บ้านกะกำ
บ้านบึงกระโพธิ์
บ้านแทรง
บ้านหนองพัง

บ้านเค็ง
บ้านสะเดาน้อย
บ้านนกยูงฯ
สมาคมลูกจ้างฯ
บ้านบัวบก
วัดบ้านประอางฯ
บ้านใจดี
จะกงวิทยา
ทับทิมสยาม 06
บ้านตาเม็งฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพฐ.
การสรรรหาและการเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
Download แผ่นป้าย ไวนิล โปสเตอร์ รณรงค์ค่านิยม 12 ประการ ( แนวนอน ขนาด 3X6เมตร แบบมีบทอาขยาน )
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น (รองเลขาธิการ ก.ค.ศ.)/สพท.ทุกเขต
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น (รองเลขาธิการ ก.ค.ศ.)
การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.แทนตำแหน่งที่ว่าง
(ด่วนที่สุด) ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารการศึกษา
ประชาสัมพันธ์ และเรียนเชิญร่วมงานเปิดตัวโครงการศูนย์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาภาคเอกชนในประเทศไทย (CRDC)
การประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย EIS ในโครงการ E-Clip สู่ประชาคมอาเซียน
การประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างพัฒนาผู้บริหารและครูปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด และอนุบาลประจำเขตพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยสู่ประชาคมอาเซียน
ขอเชิญผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Asia-Pacific School Leadership Academy ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2558 ณ สาธารณรัฐเกาหลี