"นักเรียนอ่านออกเขียนได้  ครูใส่ใจยกระดับผลสัมฤทธิ์  มีจิตพัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมเปลี่ยนแปลงห้องเรียนสุขสันต์  สู่ประกันคุณภาพภายใน"
เว็บไซต์กลุ่มภารกิจ

อำนวยการ
(กลุ่มงานประชาสัมพันธ์)
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

logo
sahavicha
google

ล็อคอินสพป.ศก. เขต 3

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้เปิดช่องทางให้โรงเรียนในสังกัดฝากข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ ท่าน สามารถส่งข่าวมาได้ที่  E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   face1สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 icon new
 icon new เพลงเขตสุจริต สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 >>ดาวน์โหลด<<

rongtuk

icon hot เรื่อง โครงการ"ครูดีในดวงใจ"ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2558  รายละเอียด
icon hot ด่วนที่สุด... ขอเชิญประชุมเพื่อหารือและร่วมกันแก้ไขปัญหานักเรียนซ้ำชั้น/รอดำเนินการ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2558  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ที่ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  
- จำนวน  119  โรงเรียน ๆ ละ 2 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิชาการ/ครูประจำชั้น/ครูผู้รับผิดชอบงานข้อมูล (ท่านใดท่านหนึ่ง)
รายละเอียดดาวน์โหลดที่นี่ สรุปจำนวน | รายชื่อโรงเรียน | แบบฟอร์มการรายงาน
icon hot แจ้ง เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารสถานศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา รายละเอียด

icon hot การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชีไว้(ตำแหน่งครูผู้ช่วย)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 มีตำแหน่งว่างจากสายงานการสอนหลังจากการย้ายแล้วจำนวน 44 อัตราจึงเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบันชีไว้ดังนี้
1.ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขต ลงวันที่ 11 พ.ค. 58 และ 21 พ.ค. 58 (รอบที่2) 8กลุ่มวิชา
2.ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขต ลงวันที่ 4 ก.ค. 56 2วิชาเอก คือ วิชาเอกสังคมศึกษาและคอมพิวเตอร์ ตามรายละเอียดอัตราว่างและบัญชีรายละเอียดการเรียกบรรจุ
โดยให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง ในวันที่ 5 มิ.ย. 58 รายละเอียด

icon hotแก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลด

icon hot เรื่อง คำขอตั้งงบประมาณงบลงทุนปี 2559-2560  ดาวน์โหลดรายละเอียด

icon hot ขออนุมัติงบประมาณปี 2558 ค่าตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง  รายละเอียด

icon hot เรื่อง การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 รายละเอียด

icon hot บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ข เพื่อ สิทธิสอบภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558(เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด

icon hot เรื่อง แก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ดาวน์โหลด

icon hot แจ้งไปยังโรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ให้นำนักเรียนมาเข้าค่ายภาษาอังกฤษในวันที่ 22 พ.ค. 58 รายละเอียด

icon hot icon hot ด่วนที่สุด... ขณะนี้ระบบ DMC เปิดระบบแล้ว ให้โรงเรียนเริ่มดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 ให้เรียบร้อย ที่เว็บไซต์  http://portal.bopp-obec.info/obec58/
...ขอเชิญคณะทำงานข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 และคณะทำงานบริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (itec)
ฉบับแก้ไขปรับปรุง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ดาวน์โหลดคำสั่งเครือข่ายข้อมูลฯ | เครือข่าย ITEC
...ขอเชิญคุณครูผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตามจุดอำเภอที่สังกัด ดังนี้
  1.อำเภอขุขันธ์ ร.ร.สังกัด อ.ขุขันธ์ วันที่ 25 พ.ค. 58 ที่ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศก.3
  2.อำเภอปราค์กู่ ร.ร.สังกัด อ.ปรางค์กู่ วันที่ 26 พ.ค. 58 ที่ห้องประชุม ร.ร.อนุบาลปรางค์กู่
  3.อำเภอไพรบึง ร.ร.สังกัด อ.ไพรบึง วันที่ 27 พ.ค. 58 ที่ห้องประชุม ร.ร.อนุบาลไพรบึง
  4.อำเภอภูสิงห์ ร.ร.สังกัด อ.ภูสิงห์ วันที่ 28 พ.ค. 58 ที่ห้องประชุม ร.ร.บ้านตะเคียนราม
ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ | หนังสือเชิญคณะทำงานเข้าประชุม
แบบฟอร์มรายงาน จัดส่งเขตพื้นที่ในวันประชุมดังกล่าว
1. รายงานนักเรียนซ้ำชั้น/รอดำเนินการ
2. นักเรียนติด G
3. จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2558

icon hotเรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง รายละเอียด
icon hot สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ปี 2558 และให้ผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 1 ของทุกกลุ่มวิชา รายงานตัวพร้อมเอกสารหลักฐานที่จะต้องนำไปแสดงในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30-12.00 น. ณ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 รายละเอียดดาวน์โหลดได้ที่  /pcs/new/ผลสอบครูผู้ช่วยปี2558.pdf
icon hotระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๘
รายงานการประชุมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๘

icon hot การสำรวจความต้องการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารสถานศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 4 หลักสูตร ดาวน์โหลดรายละเอียด
icon hotบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ข เพื่อ สิทธิสอบภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 รายละเอียด

icon hotกำหนดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 4/2558 รายละเอียด

icon hot บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก เพื่อสิทธิสอบภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 รายละเอียด
icon hot ตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อน... ให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อนในระบบ DMC หากพบว่ามีการซ้ำซ้อนให้ดำเนินการยืนยันตัวตนโดยการอัพโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ตนเอง/บิดา/มารดา) ในช่องทางอัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตนนักเรียน...หากไม่ดำเนินการดังกล่าวจะถูกตัดชื่อออกจากระบบและพิจารณาตัดเงินอุดหนุนรายหัวในภาคเรียนถัดไป ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 เมษายน 2558
icon hot เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รายละเอียด
icon hot โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาระดับประถมศึกษา รายละเอียด
icon hot ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพสู่วิทยาฐานะเชี่ยวชาญ รายละเอียด
icon hot โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

icon hot สถิติ ผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558 รายละเอียด
icon hot ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ รายละเอียด
icon hot ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รายละเอียด
icon hot แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ดาวน์โหลด
icon hot แบบฟอร์มคำขอตั้งงบลงทุนปี 2559 ดาวน์โหลด
icon hot การติดตาม ตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดาวน์โหลด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มภารกิจ

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557

icon hot รายชื่อนักเรียนทั้งหมดภายในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  
icon hot ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (ฉบับเต็ม)  
icon hot รายชื่อโรงเรียนจำแนกตามประเภท (ขนาดเล็ก/ประถมฯ/ขยายโอกาส/สังกัดอื่น)  
icon hot สารสนเทศจำนวนนักเรียน ครู+ผู้บริหาร ที่อยู่ ชื่อผู้บริหาร สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  
icon hot ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมดแยก ชาย หญิง รายชื่อผู้บริหาร แยกเป็นสังกัด  
icon hot ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ รวมทุกสังกัด (สพป.ศก.3/อปท./สพม.28/สช.)  
icon hot รายชื่อนักเรียน (น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน)  
icon hot รายชื่อนักเรียนด้อยโอกาส  
icon hot รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก พร้อมจำนวนนักเรียน  
ผอ.สพป.ศก.3
yaowalak
นางเยาวลักษณ์ คงพูล
ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

แนะนำเว็บไซต์โรงเรียน

ชมรม ร.ร.ขนาดเล็ก
กลุ่ม กพศ.กันทราศรีปราสาท
กลุ่ม กพศ.ไพรบึง
กลุ่ม กพศ.ใจดี-ห้วยสำราญ


♦ บ้านตะเคียนบังอีง
วนาสวรรค์
บ้านอังกุล
 
บ้านห้วยตามอญ
บ้านตะเคียนช่างเหล็ก
บ้านตะเคียนราม
บ้านโนนสมบูรณ์ฯ
ชุมชนบ้านหัวเสือ
บ้านกันจาน
บ้านตาเจา

ศรีสะอาดวิทยาคม
บ้านสร้างใหญ่
บ้านชำแระกลาง
บ้านกันโทรกประชาสรรค์
บ้านติ้ว
บ้านตราด
บ้านตรอย
บ้านหนองเพดาน
บ้านกะกำ
บ้านปราสาทเยอ
บ้านบึงกระโพธิ์
บ้านแทรง
บ้านหนองพัง

บ้านเค็ง
บ้านสะเดาน้อย
บ้านนกยูงฯ
สมาคมลูกจ้างฯ
บ้านบัวบก
วัดบ้านประอางฯ
บ้านใจดี
จะกงวิทยา
ทับทิมสยาม 06
บ้านตาเม็งฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพฐ.
Download แผ่นป้าย ไวนิล โปสเตอร์ รณรงค์ค่านิยม 12 ประการ ( แนวนอน ขนาด 3X6เมตร แบบมีบทอาขยาน )
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนทุกรายการที่ได้รับจัดสรรให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2558
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ( MONBUKAGKUSHO:MEXT) สำหรับนักเรียนไทย ประจำปี2559
ทุนสำหรับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษรุ่นหนุ่มสาว ประจำปีการศึกษา 2559
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือดูงานต่างประเทศ ประจำปี 2558
ทุน Hubert h. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อ นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา2557
ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย
เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันโยคะสากล